Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat gostyniński, województwo mazowieckie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. mazowieckie » Pow. gostyniński
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1155978394 53,8283857566 90,2370TAK
Okręg nr 289115024 56,3850134315 86,0840TAK
Okręg nr 3125987779 61,7577707123 91,6760TAK
Suma w skali powiatu371062119757,13211681900489,78170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3294 17,33 17,333
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4342 22,85 22,855
9 - Komitet Wyborczy GOSTYNIŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA3507 18,45 18,453
10 - Komitet Wyborczy Wyborców " SIEMOWIT IV "2876 15,13 15,132
11 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE ZIEMI GOSTYNIŃSKIEJ4777 25,14 25,144
12 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin208 1,09 2,750
Suma w skali powiatu19004100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
17,33% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
22,85% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
18,45% Komitet Wyborczy GOSTYNIŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
15,13% Komitet Wyborczy Wyborców " SIEMOWIT IV "
25,14% Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE ZIEMI GOSTYNIŃSKIEJ
1,09% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
17,65% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
29,41% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
17,65% Komitet Wyborczy GOSTYNIŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
11,76% Komitet Wyborczy Wyborców " SIEMOWIT IV "
23,53% Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE ZIEMI GOSTYNIŃSKIEJ
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1PRZEDLACKI STANISŁAW 283 3,74wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3SZWAROCKI ANDRZEJ 309 4,08wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy GOSTYNIŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA1BOMBAŁA PIOTR STANISŁAW348 4,60wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy GOSTYNIŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA5PODLEŚNY KAROL 207 2,74wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców " SIEMOWIT IV "1KUJAWSKI ANDRZEJ EDWARD394 5,21wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE ZIEMI GOSTYNIŃSKIEJ1PAGÓREK MARIAN ADAM531 7,02wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE ZIEMI GOSTYNIŃSKIEJ6KIEREŚ TERESA MARIA313 4,14wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2ADAMSKI STANISŁAW 117 2,71wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2KRZEWICKI JAN KAZIMIERZ635 14,72wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3BARANOWSKI JAN BOLESŁAW268 6,21wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE ZIEMI GOSTYNIŃSKIEJ1LIZINIEWICZ JACEK 254 5,89wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1GÓRSKI SYLWESTER 551 7,74wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1WRÓBLEWSKA MARIA BOŻENA376 5,28wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego7KORYCKA ZOFIA 558 7,83wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy GOSTYNIŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA1RUSSEK TERESA 219 3,07wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców " SIEMOWIT IV "2SĘKOWSKI ZDZISŁAW BOLESŁAW503 7,06wybrano większością głosów
Okręg nr 311 Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE ZIEMI GOSTYNIŃSKIEJ1WOJTALEWICZ WIESŁAW 481 6,75wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska