Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat ciechanowski, województwo mazowieckie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. mazowieckie » Pow. ciechanowski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 12646411759 44,431174810869 92,5280TAK
Okręg nr 2101124366 43,1843644070 93,2630TAK
Okręg nr 3104915493 52,3654864892 89,1730TAK
Okręg nr 496115258 54,7152454533 86,4330TAK
Okręg nr 5146888321 56,6583197577 91,0840TAK
Suma w skali powiatu713663519749,32351623194190,84210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej4329 13,55 13,552
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7874 24,65 24,657
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4618 14,46 14,463
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze"4958 15,52 15,524
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ciechanowskie Forum Dialogu"1715 5,37 8,651
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Po Prawo i Samorządność5000 15,65 15,653
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa "Porozumienie"3447 10,79 12,581
Suma w skali powiatu31941100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
13,55% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
24,65% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
14,46% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
15,52% Komitet Wyborczy Wyborców "Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze"
5,37% Komitet Wyborczy Wyborców "Ciechanowskie Forum Dialogu"
15,65% Komitet Wyborczy Wyborców Po Prawo i Samorządność
10,79% Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa "Porozumienie"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
9,52% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
33,33% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
14,29% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
19,05% Komitet Wyborczy Wyborców "Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze"
4,76% Komitet Wyborczy Wyborców "Ciechanowskie Forum Dialogu"
14,29% Komitet Wyborczy Wyborców Po Prawo i Samorządność
4,76% Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa "Porozumienie"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1GERYK RYSZARD 499 4,59wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1PUTERNICKI ZDZISŁAW 292 2,69wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2PETRYKOWSKI ZDZISŁAW 877 8,07wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4CHOJNACKA ALICJA 283 2,60wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1MORAWSKI SŁAWOMIR 196 1,80wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców "Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze"11TYSZKIEWICZ STANISŁAW IRENEUSZ281 2,59wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Po Prawo i Samorządność3FETLIŃSKA JANINA 220 2,02wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa "Porozumienie"11SADOWSKI EUGENIUSZ 495 4,55wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1SIWANOWICZ PIOTR 158 3,88wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców "Ciechanowskie Forum Dialogu"1BOLA ANDRZEJ WŁODZIMIERZ357 8,77wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców Po Prawo i Samorządność3KOWALSKI JANUSZ 270 6,63wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1MURAWSKA HANNA 446 9,12wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3ŚLUBOWSKA MARZENA JÓZEFA441 9,01wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców "Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze"6ŻBIKOWSKI STEFAN 361 7,38wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1TURALSKI KRZYSZTOF 413 9,11wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Wyborców "Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze"1CHMIELEWSKA IWONA DANUTA301 6,64wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców Po Prawo i Samorządność5KUMINIARCZYK MAREK JACEK338 7,46wybrano większością głosów
Okręg nr 52 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1KRASIEŃKO WOJCIECH MARIAN344 4,54wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2NIERADKA CZESŁAW 819 10,81wybrano większością głosów
Okręg nr 56 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1LESZCZYŃSKI MIECZYSŁAW 364 4,80wybrano większością głosów
Okręg nr 58 Komitet Wyborczy Wyborców "Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze"1BALCERZAK WIESŁAW 569 7,51wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska