Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat białobrzeski, województwo mazowieckie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. mazowieckie » Pow. białobrzeski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1122506353 51,8663385756 90,8270TAK
Okręg nr 267443450 51,1634493154 91,4540TAK
Okręg nr 365953643 55,2436423247 89,1540TAK
Suma w skali powiatu255891344652,55134291215790,53150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej742 6,10 8,330
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2306 18,97 18,972
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Społeczne4523 37,20 37,208
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólnota Samorządowa3820 31,42 31,425
10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin766 6,30 6,300
Suma w skali powiatu12157100,0015


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
6,10% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
18,97% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
37,20% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Społeczne
31,42% Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólnota Samorządowa
6,30% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
13,33% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
53,33% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Społeczne
33,33% Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólnota Samorządowa
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1MIELCZAREK RYSZARD 229 3,98wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy14PASTUSZKA ADAM 230 4,00wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Społeczne1RZECZKOWSKI IRENEUSZ 294 5,11wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Społeczne2SZCZECHOWSKI STANISŁAW MARIAN246 4,27wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólnota Samorządowa1OZIĘBŁO ANDRZEJ JACEK216 3,75wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólnota Samorządowa2MATYSIAK ANDRZEJ GRZEGORZ555 9,64wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólnota Samorządowa4MIŚTA KRZYSZTOF DARIUSZ258 4,48wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Społeczne1WIŚNIEWSKI ANDRZEJ WŁADYSŁAW327 10,37wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Społeczne5CAŁKA WITOLD MARIUSZ302 9,58wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Społeczne7NOWAK WOJCIECH 274 8,69wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólnota Samorządowa1BĄK DARIUSZ 277 8,78wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Społeczne1PODLASEK RYSZARD 264 8,13wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Społeczne2FATEK STANISŁAW 584 17,99wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Społeczne3NOGAJ HENRYK AUGUSTYN245 7,55wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wspólnota Samorządowa4LEŚNOWOLSKI BOGDAN PAWEŁ221 6,81wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska