Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat proszowicki, województwo małopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. małopolskie » Pow. proszowicki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 163672933 46,0729252693 92,0730TAK
Okręg nr 290994572 50,2545424267 93,9550TAK
Okręg nr 355283083 55,7730812855 92,6630TAK
Okręg nr 4128716441 50,0463996107 95,4460TAK
Suma w skali powiatu338651702950,28169471592293,95170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2022 12,70 12,702
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4469 28,07 28,076
8 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1328 8,34 10,040
9 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Obywatelskiego Ziemi Proszowickiej "Pro Publico Bono"728 4,57 8,120
10 - Komitet Wyborczy "Ruch Samorządowy Ziemi Proszowickiej"4648 29,19 29,197
11 - Komitet Wyborczy Wyborców GOSPODARZ2499 15,70 15,702
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Lelowianie228 1,43 7,990
Suma w skali powiatu15922100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
12,70% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
28,07% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8,34% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
4,57% Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Obywatelskiego Ziemi Proszowickiej "Pro Publico Bono"
29,19% Komitet Wyborczy "Ruch Samorządowy Ziemi Proszowickiej"
15,70% Komitet Wyborczy Wyborców GOSPODARZ
1,43% Komitet Wyborczy Wyborców Lelowianie
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
11,76% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
35,29% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
41,18% Komitet Wyborczy "Ruch Samorządowy Ziemi Proszowickiej"
11,76% Komitet Wyborczy Wyborców GOSPODARZ
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy "Ruch Samorządowy Ziemi Proszowickiej"1SZOPA ALEKSANDER 190 7,06wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców GOSPODARZ3GAWĘDA CELINA 306 11,36wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców GOSPODARZ4WILK RYSZARD 233 8,65wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4STASZKIEWICZ ANDRZEJ 143 3,35wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2DONIEC WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ526 12,33wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4WOJCIECHOWSKA JULIANNA 352 8,25wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy "Ruch Samorządowy Ziemi Proszowickiej"1CHOJKA JAN 500 11,72wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy "Ruch Samorządowy Ziemi Proszowickiej"5WÓJCIK JAN 163 3,82wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1MARACHA ALFRED 499 17,48wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2JANCZYK PIOTR MICHAŁ256 8,97wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy "Ruch Samorządowy Ziemi Proszowickiej"1NOWAK BOGUSŁAW 270 9,46wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy8GUDOWSKI WIESŁAW 208 3,41wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5GACEK BARBARA 324 5,31wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego12DRWAL JÓZEF 230 3,77wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy "Ruch Samorządowy Ziemi Proszowickiej"1KAWECKI KLAUDIUSZ 290 4,75wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy "Ruch Samorządowy Ziemi Proszowickiej"2SKUCHA WOJCIECH 267 4,37wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy "Ruch Samorządowy Ziemi Proszowickiej"5BYSIEC JERZY 231 3,78wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska