Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat nowotarski, województwo małopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. małopolskie » Pow. nowotarski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 12533110998 43,42109889822 89,3950TAK
Okręg nr 22718314536 53,471453212040 82,8560TAK
Okręg nr 3223469744 43,6197308336 85,6750TAK
Okręg nr 4150906456 42,7864545544 85,9030TAK
Okręg nr 5155148062 51,9780546896 85,6240TAK
Okręg nr 6124275720 46,0357084659 81,6230TAK
Okręg nr 7132196839 51,7468375947 86,9830TAK
Suma w skali powiatu1311106235547,56623035324485,46290 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin9057 17,01 19,545
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5761 10,82 10,821
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego7109 13,35 13,352
8 - Komitet Wyborczy Związku Podhalan15361 28,85 28,8511
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Sprawiedliwe Podhale15684 29,46 29,4610
10 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej272 0,51 2,770
Suma w skali powiatu53244100,0029


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
17,01% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
10,82% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
13,35% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
28,85% Komitet Wyborczy Związku Podhalan
29,46% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Sprawiedliwe Podhale
0,51% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
17,24% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
3,45% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
6,90% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
37,93% Komitet Wyborczy Związku Podhalan
34,48% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Sprawiedliwe Podhale
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 11 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin5SZLAGA FRANCISZEK 481 4,90wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KLOCEK STANISŁAW 542 5,52wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Związku Podhalan3ZAJĄCZKOWSKI EUGENIUSZ 816 8,31wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Związku Podhalan4SKRZYPIEC KAROL 610 6,21wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Sprawiedliwe Podhale6MROCZKA JERZY 411 4,18wybrano większością głosów
Okręg nr 21 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin4MĄKA CECYLIA 900 7,48wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2JANCZY JAN 402 3,34wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Związku Podhalan1HAMERSKI JAN WINCENTY983 8,16wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Związku Podhalan3ŁOJAS - JURKOWSKA MARIA 737 6,12wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Sprawiedliwe Podhale5WAKSMUNDZKI BOGUSŁAW 828 6,88wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Sprawiedliwe Podhale7SZCZEPANIAK STANISŁAW 944 7,84wybrano większością głosów
Okręg nr 31 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1SOŁTYS STANISŁAWA 642 7,70wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Związku Podhalan1KOWALCZYK STANISŁAW 512 6,14wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Związku Podhalan6ANTOŁ JAN 365 4,38wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Sprawiedliwe Podhale2LIGĘZA MARIA 644 7,73wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Sprawiedliwe Podhale4GUZIAK JÓZEFA 814 9,76wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Związku Podhalan1PILCH STANISŁAWA 414 7,47wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Związku Podhalan3JAROŃCZYK KAZIMIERZ 533 9,61wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Sprawiedliwe Podhale1GOŁĄB WOJCIECH WINCENTY779 14,05wybrano większością głosów
Okręg nr 56 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1JAZOWSKI BOGUSŁAW 814 11,80wybrano większością głosów
Okręg nr 58 Komitet Wyborczy Związku Podhalan2SOJKA FRANCISZEK 517 7,50wybrano większością głosów
Okręg nr 58 Komitet Wyborczy Związku Podhalan3SZPERLAK JÓZEF 627 9,09wybrano większością głosów
Okręg nr 59 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Sprawiedliwe Podhale3KNAPCZYK JÓZEF 376 5,45wybrano większością głosów
Okręg nr 61 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin2ANTOLAK ANTONI KRZYSZTOF326 7,00wybrano większością głosów
Okręg nr 69 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Sprawiedliwe Podhale1WODZIAK ROBERT 489 10,50wybrano większością głosów
Okręg nr 69 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Sprawiedliwe Podhale3FABER KRZYSZTOF 542 11,63wybrano większością głosów
Okręg nr 71 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1ROGOWIEC ZUZANNA 632 10,63wybrano większością głosów
Okręg nr 78 Komitet Wyborczy Związku Podhalan1RAPACZ ANTONI 575 9,67wybrano większością głosów
Okręg nr 79 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Sprawiedliwe Podhale4SROKA BOGUSŁAW 499 8,39wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     29


Copyright © 2002 Wirtualna Polska