Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat miechowski, województwo małopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. małopolskie » Pow. miechowski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1113185386 47,5953814953 92,0550TAK
Okręg nr 2117556519 55,4665156053 92,9150TAK
Okręg nr 3182548918 48,8689028291 93,1470TAK
Suma w skali powiatu413272082350,39207981929792,78170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3853 19,97 19,973
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego6538 33,88 33,887
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządny Region Miechowski4446 23,04 23,044
9 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2225 11,53 11,532
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Miechowska"2235 11,58 11,581
Suma w skali powiatu19297100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
19,97% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
33,88% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
23,04% Komitet Wyborczy Wyborców Samorządny Region Miechowski
11,53% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
11,58% Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Miechowska"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
17,65% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
41,18% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
23,53% Komitet Wyborczy Wyborców Samorządny Region Miechowski
11,76% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
5,88% Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Miechowska"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1PIETRZYK STANISŁAW 244 4,93wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1NOWAK STEFAN ANTONI376 7,59wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2BANACH MIECZYSŁAW MACIEJ259 5,23wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3KOBYLEC STANISŁAW 556 11,23wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządny Region Miechowski2ORŁOWSKA MARIA 392 7,91wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1IMIELIŃSKA ANNA 217 3,58wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1DASZKIEWICZ ZYGMUNT 876 14,47wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2KRAWIEC STANISŁAW MICHAŁ268 4,43wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządny Region Miechowski1MOSKWA JAROSŁAW ANDRZEJ1093 18,06wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2WERYS ALICJA MARIA338 5,58wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1SZASTAK RADOSŁAW 300 3,62wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3SIUDAK REGINA 393 4,74wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4BERTEK MIECZYSŁAW 524 6,32wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządny Region Miechowski2ŚWIERCZEK KRZYSZTOF 354 4,27wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządny Region Miechowski13SKUZA JACEK 239 2,88wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1CHWASTEK TADEUSZ KAZIMIERZ311 3,75wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Miechowska"1KAJDAS MARIAN 504 6,08wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska