Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat gorlicki, województwo małopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. małopolskie » Pow. gorlicki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 12376610568 44,47105679899 93,6860TAK
Okręg nr 2119925916 49,3359035414 91,7230TAK
Okręg nr 3130066747 51,8867436349 94,1640TAK
Okręg nr 4168149927 59,0499259013 90,8150TAK
Okręg nr 5158908482 53,3884767671 90,5050TAK
Suma w skali powiatu814684164051,11416143834692,15230 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin4333 11,30 11,302
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6668 17,39 17,394
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego8011 20,89 20,896
8 - Komitet Wyborczy Wyborców FORUM SAMORZĄDOWE - ZIEMIA GORLICKA6729 17,55 17,553
9 - Komitet Wyborczy Wyborców MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ9889 25,79 25,798
10 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1055 2,75 7,310
11 - Komitet Wyborczy Wyborców ZWIĄZKOWE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE1661 4,33 5,410
Suma w skali powiatu38346100,0023


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
11,30% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
17,39% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
20,89% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
17,55% Komitet Wyborczy Wyborców FORUM SAMORZĄDOWE - ZIEMIA GORLICKA
25,79% Komitet Wyborczy Wyborców MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ
2,75% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
4,33% Komitet Wyborczy Wyborców ZWIĄZKOWE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
8,70% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
17,39% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
26,09% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
13,04% Komitet Wyborczy Wyborców FORUM SAMORZĄDOWE - ZIEMIA GORLICKA
34,78% Komitet Wyborczy Wyborców MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 11 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin8JAMRO EDWARD 393 3,97wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ORUBA CZESŁAW 398 4,02wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2STERKOWICZ KAZIMIERZ 850 8,59wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców FORUM SAMORZĄDOWE - ZIEMIA GORLICKA1SZURA STANISŁAW 1017 10,27wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców FORUM SAMORZĄDOWE - ZIEMIA GORLICKA4DZIUBINA ROMAN JÓZEF653 6,60wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ1KOCHAN WITOLD 559 5,65wybrano większością głosów
Okręg nr 21 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1BYSTROWICZ STANISŁAW WOJCIECH484 8,94wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1KŁAPSA CZESŁAW 324 5,98wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ1BUGNO MAREK 561 10,36wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2WÓJCIK JAN 412 6,49wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1GRZESIAK KAZIMIERZ 935 14,73wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ1WĘDRYCHOWICZ MIROSŁAW 782 12,32wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ2KAMIŃSKA ZOFIA 629 9,91wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6ŻEGLEŃ KAZIMIERZ 671 7,44wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1TENEROWICZ KAROL WŁADYSŁAW499 5,54wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Wyborców FORUM SAMORZĄDOWE - ZIEMIA GORLICKA3HŁADYK STEFAN 466 5,17wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ2GÓRSKI KAROL 1020 11,32wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ3MAŁUCH MAŁGORZATA 513 5,69wybrano większością głosów
Okręg nr 56 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1KASZYK STANISŁAW 503 6,56wybrano większością głosów
Okręg nr 56 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego6KOCIOŁEK JÓZEF 503 6,56wybrano większością głosów
Okręg nr 56 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego9POTOK ZYGMUNT 481 6,27wybrano większością głosów
Okręg nr 59 Komitet Wyborczy Wyborców MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ1URBANEK ADAM 883 11,51wybrano większością głosów
Okręg nr 59 Komitet Wyborczy Wyborców MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ2MARSZAŁ CZESŁAW 542 7,07wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     23


Copyright © 2002 Wirtualna Polska