Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat wieruszowski, województwo łódzkie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. łódzkie » Pow. wieruszowski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1111265229 47,0052194837 92,6860TAK
Okręg nr 2123297162 58,0971616610 92,3160TAK
Okręg nr 395615205 54,4452004798 92,2750TAK
Suma w skali powiatu330161759653,30175801624592,41170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3669 22,59 22,593
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4905 30,19 30,195
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4893 30,12 30,127
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Chrześcijańsko - Narodowa2778 17,10 17,102
Suma w skali powiatu16245100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
22,59% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
30,19% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
30,12% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
17,10% Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Chrześcijańsko - Narodowa
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
17,65% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
29,41% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
41,18% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
11,76% Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Chrześcijańsko - Narodowa
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3OŚRÓDKA STANISŁAW 227 4,69wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1WRÓBEL JÓZEF EDMUND478 9,88wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2SOKOŁOWSKA HENRYKA MARIA549 11,35wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1SOWIŃSKI DARIUSZ 254 5,25wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego10GARCZAREK JANINA 150 3,10wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Chrześcijańsko - Narodowa1LIS ANDRZEJ ROMAN346 7,15wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1KRZYŻANOWSKI MIROSŁAW 504 7,62wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1PISKUŁA STANISŁAW 336 5,08wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4KRYSIAK JAN 269 4,07wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1ŻÓRAW ANDRZEJ 510 7,72wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego8CHROBOT KAZIMIERA 275 4,16wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Chrześcijańsko - Narodowa4URBAŚ MIROSŁAW JÓZEF493 7,46wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1WĘGIER ARKADIUSZ 224 4,67wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1STĘPIEŃ JÓZEF WŁADYSŁAW269 5,61wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1SZYMANEK ANDRZEJ 467 9,73wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3CHMIELEWSKI STANISŁAW 300 6,25wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego9MIELCZAREK ZBIGNIEW 238 4,96wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska