Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat tomaszowski, województwo łódzkie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. łódzkie » Pow. tomaszowski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1125374848 38,6748434502 92,9630TAK
Okręg nr 2116043965 34,1739603710 93,6930TAK
Okręg nr 3150235854 38,9758465515 94,3440TAK
Okręg nr 4157885514 34,9355095175 93,9440TAK
Okręg nr 5139118651 62,1986358119 94,0230TAK
Okręg nr 6144808260 57,0482507591 92,0140TAK
Okręg nr 7145049400 64,8193888545 91,0240TAK
Suma w skali powiatu978474649247,51464314315792,95250 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej7950 18,42 18,426
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy11966 27,73 27,738
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego7527 17,44 17,443
8 - Komitet Wyborczy Wyborców NOWY TOMASZÓW - PRAWO I RODZINA6923 16,04 16,045
9 - Komitet Wyborczy Wyborców CHRZEŚCIJAŃSKIE POROZUMIENIE OBYWATELSKIE5970 13,83 13,833
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "Potrzeba Lepszego Działania"2663 6,17 6,170
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "POPŁOŃSKI I OSIEDLE"158 0,37 1,850
Suma w skali powiatu43157100,0025


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
18,42% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
27,73% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
17,44% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
16,04% Komitet Wyborczy Wyborców NOWY TOMASZÓW - PRAWO I RODZINA
13,83% Komitet Wyborczy Wyborców CHRZEŚCIJAŃSKIE POROZUMIENIE OBYWATELSKIE
6,17% Komitet Wyborczy Wyborców "Potrzeba Lepszego Działania"
0,37% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
24,00% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
32,00% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
12,00% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
20,00% Komitet Wyborczy Wyborców NOWY TOMASZÓW - PRAWO I RODZINA
12,00% Komitet Wyborczy Wyborców CHRZEŚCIJAŃSKIE POROZUMIENIE OBYWATELSKIE
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1STRZĘPEK WACŁAWA 259 5,75wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1DĘBIEC ZBIGNIEW 454 10,08wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców NOWY TOMASZÓW - PRAWO I RODZINA2MICHALSKA JADWIGA JÓZEFA548 12,17wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej4BIŃCZYK PAWEŁ 313 8,44wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1RESZKA MARIA 265 7,14wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców NOWY TOMASZÓW - PRAWO I RODZINA3GOSKA IWONA 266 7,17wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1BARAŃSKI ANDRZEJ 643 11,66wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2WAŁACH GABRIELA 413 7,49wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców NOWY TOMASZÓW - PRAWO I RODZINA1WENDROWSKA EWA BEATA333 6,04wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców CHRZEŚCIJAŃSKIE POROZUMIENIE OBYWATELSKIE1STAŃDO STANISŁAW WŁADYSŁAW429 7,78wybrano większością głosów
Okręg nr 42 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1CELNER MAREK 199 3,85wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy8WODZIŃSKI ANDRZEJ 348 6,72wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Wyborców NOWY TOMASZÓW - PRAWO I RODZINA7ELAS WIESŁAW EDWARD201 3,88wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców CHRZEŚCIJAŃSKIE POROZUMIENIE OBYWATELSKIE1ŻEGOTA SŁAWOMIR 503 9,72wybrano większością głosów
Okręg nr 52 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej5SKORUPSKI GRZEGORZ 488 6,01wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4GOLIŃSKI JAN 1150 14,16wybrano większością głosów
Okręg nr 59 Komitet Wyborczy Wyborców CHRZEŚCIJAŃSKIE POROZUMIENIE OBYWATELSKIE1KIK MIROSŁAW 370 4,56wybrano większością głosów
Okręg nr 62 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1KARWAT URSZULA DOROTA468 6,17wybrano większością głosów
Okręg nr 63 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7ŁASKI ZBIGNIEW 385 5,07wybrano większością głosów
Okręg nr 66 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1STAŃCZYK JAN 455 5,99wybrano większością głosów
Okręg nr 68 Komitet Wyborczy Wyborców NOWY TOMASZÓW - PRAWO I RODZINA1SZEWCZYK SŁAWOMIR 327 4,31wybrano większością głosów
Okręg nr 72 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1WENECKI WOJCIECH 456 5,34wybrano większością głosów
Okręg nr 73 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2PECYNA MARIA 515 6,03wybrano większością głosów
Okręg nr 76 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1STAROŃ KAROL 505 5,91wybrano większością głosów
Okręg nr 76 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2KACZMAREK STANISŁAW 659 7,71wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     25


Copyright © 2002 Wirtualna Polska