Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat sieradzki, województwo łódzkie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. łódzkie » Pow. sieradzki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 13488915471 44,341545814437 93,4090TAK
Okręg nr 2118426646 56,1266286251 94,3130TAK
Okręg nr 3104185599 53,7455975216 93,1930TAK
Okręg nr 4118126562 55,5565546038 92,1330TAK
Okręg nr 5142687580 53,1375706963 91,9840TAK
Okręg nr 6113906572 57,7065616075 92,5930TAK
Suma w skali powiatu946194843051,18483684498093,00250 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej5479 12,18 14,073
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy11351 25,24 25,248
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego10232 22,75 22,757
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Liga i Sprawiedliwość8140 18,10 18,106
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie Prawicy2555 5,68 7,620
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Odnowy Samorządowej ROS3575 7,95 7,951
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Barbary Mrozowskiej-Nieradko Sieradzkiej Unii Samorządowej Towarzystwa Przyjaciół Sieradza1806 4,02 9,190
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Liga Samorządowa707 1,57 4,900
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Haliny Chuderska-Siwka Nasze Miasto Razem714 1,59 4,950
14 - Komitet Wyborczy Towarzystwa Przyjaciół Złoczewa421 0,94 6,930
Suma w skali powiatu44980100,0025


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
12,18% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
25,24% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
22,75% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
18,10% Komitet Wyborczy Wyborców Liga i Sprawiedliwość
5,68% Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie Prawicy
7,95% Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Odnowy Samorządowej ROS
4,02% Komitet Wyborczy Wyborców Barbary Mrozowskiej-Nieradko Sieradzkiej Unii Samorządowej Towarzystwa Przyjaciół Sieradza
1,57% Komitet Wyborczy Wyborców Liga Samorządowa
1,59% Komitet Wyborczy Wyborców Haliny Chuderska-Siwka Nasze Miasto Razem
0,94% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
12,00% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
32,00% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
28,00% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
24,00% Komitet Wyborczy Wyborców Liga i Sprawiedliwość
4,00% Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Odnowy Samorządowej ROS
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1ŁAZUCHIEWICZ BEATA TERESA452 3,13wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1WALUDA HENRYK 494 3,42wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2PAWLACZYK ELŻBIETA 430 2,98wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3MACIUSZONEK LECH 387 2,68wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy8KŁOS MICHAŁ 363 2,51wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1KOŚCIELNY KAZIMIERZ WIESŁAW315 2,18wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Liga i Sprawiedliwość1WARDĘGA GRZEGORZ 820 5,68wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Liga i Sprawiedliwość2GOTKOWICZ KAZIMIERA MARIANNA318 2,20wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Liga i Sprawiedliwość10HOŁUBOWICZ JAN 377 2,61wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2KRÓL MAREK 510 8,16wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2ŚWIDERSKI PIOTR 792 12,67wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Liga i Sprawiedliwość1GOŚCIMSKI ANDRZEJ 784 12,54wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1WOJCIECHOWSKI MIROSŁAW PIOTR461 8,84wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5ŻUBROWSKI KRZYSZTOF 524 10,05wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Liga i Sprawiedliwość2WÓJCIK WOJCIECH JAROSŁAW333 6,38wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2RĄKOWSKI JANUSZ SYLWESTER686 11,36wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1HANKIEWICZ JAN 1448 23,98wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Wyborców Liga i Sprawiedliwość1SZCZĘSNY JAN KRZYSZTOF552 9,14wybrano większością głosów
Okręg nr 52 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1PIASECKI WŁODZIMIERZ MIECZYSŁAW539 7,74wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ŻARNECKI GRZEGORZ 404 5,80wybrano większością głosów
Okręg nr 56 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4MUSIAŁCZYK JAN 874 12,55wybrano większością głosów
Okręg nr 56 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5MISIAK JÓZEF 547 7,86wybrano większością głosów
Okręg nr 63 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3ALEKSANDROWICZ ANDRZEJ 622 10,24wybrano większością głosów
Okręg nr 66 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1WYRWAS BARBARA DANUTA288 4,74wybrano większością głosów
Okręg nr 610 Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Odnowy Samorządowej ROS1SIWECKI MIROSŁAW 569 9,37wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     25


Copyright © 2002 Wirtualna Polska