Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat rawski, województwo łódzkie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. łódzkie » Pow. rawski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1142176702 47,1466916291 94,0260TAK
Okręg nr 293165223 56,0652004831 92,9040TAK
Okręg nr 364222523 39,2925212402 95,2830TAK
Okręg nr 493124865 52,2448584575 94,1740TAK
Suma w skali powiatu392671931349,18192701809993,92170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3031 16,75 25,673
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4707 26,01 26,015
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5458 30,16 30,166
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Rawskie Porozumienie Samorządowe3850 21,27 21,273
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Bez Podziałów889 4,91 6,700
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Huta Wałowska Janolin Lutkówka164 0,91 6,830
Suma w skali powiatu18099100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
16,75% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
26,01% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
30,16% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
21,27% Komitet Wyborczy Wyborców Rawskie Porozumienie Samorządowe
4,91% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Bez Podziałów
0,91% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
17,65% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
29,41% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
35,29% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
17,65% Komitet Wyborczy Wyborców Rawskie Porozumienie Samorządowe
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1MICHALAK WOJCIECH ADAM508 8,08wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5KUBA JERZY 243 3,86wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1KRZYCZKOWSKI MARIAN WALDEMAR305 4,85wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Rawskie Porozumienie Samorządowe1CYNKIER ANDRZEJ JÓZEF395 6,28wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Rawskie Porozumienie Samorządowe11RUTKOWSKI GERARD 368 5,85wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Rawskie Porozumienie Samorządowe12BARTKIEWICZ WŁODZIMIERZ 513 8,15wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1PIETRZAK BOGDAN JAN725 15,01wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KRĘPSKA LONGINA BARBARA259 5,36wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2SEKUTER MAREK 529 10,95wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4ADAMCZYK JACEK WACŁAW332 6,87wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1JANECZEK KRZYSZTOF 246 10,24wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1KOSONÓG JACEK MARIAN207 8,62wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3KOBIERSKI JAROSŁAW 216 8,99wybrano większością głosów
Okręg nr 42 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1GONTAREK MAREK 280 6,12wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1SZYMAŃSKI WITOLD 268 5,86wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1MATYSIAK JÓZEF ADAM709 15,50wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2CHARĄŻKA MARIA 388 8,48wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska