Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat piotrkowski, województwo łódzkie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. łódzkie » Pow. piotrkowski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 199026761 68,2867516221 92,1530TAK
Okręg nr 21898710500 55,30104859835 93,8060TAK
Okręg nr 3159669105 57,0390998361 91,8950TAK
Okręg nr 4133777170 53,6071646628 92,5240TAK
Okręg nr 5115486017 52,1060115650 93,9930TAK
Suma w skali powiatu697803955356,68395103669592,88210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej9015 24,57 24,575
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy8717 23,76 23,766
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego10485 28,57 28,577
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Rodzin Polskich3471 9,46 14,562
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Ziemi Piotrkowskiej "POZPIS"4806 13,10 13,101
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Jesień 2002201 0,55 3,560
Suma w skali powiatu36695100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
24,57% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
23,76% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
28,57% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9,46% Komitet Wyborczy Wyborców Rodzin Polskich
13,10% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Ziemi Piotrkowskiej "POZPIS"
0,55% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
23,81% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
28,57% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
33,33% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9,52% Komitet Wyborczy Wyborców Rodzin Polskich
4,76% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Ziemi Piotrkowskiej "POZPIS"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3BABCZYŃSKI KAZIMIERZ 474 7,62wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2STANIK MAREK 482 7,75wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego6KORPAS JÓZEF 339 5,45wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1SIMA JANUSZ 552 5,61wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2WOJTAS ZDZISŁAW 456 4,64wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5BYLINKA MARIA ANNA279 2,84wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1FORTAK LEON 864 8,78wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4OŚCIK ELŻBIETA TERESA641 6,52wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Rodzin Polskich1JAROS ANDRZEJ MACIEJ451 4,59wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1WŁODARCZYK ALOJZY 1158 13,85wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7ŻYCIŃSKI JAN JÓZEF209 2,50wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1CUBAŁA STANISŁAW 1214 14,52wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego7KABZIŃSKA URSZULA 264 3,16wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Rodzin Polskich7ŚLĘZAK TADEUSZ 476 5,69wybrano większością głosów
Okręg nr 42 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1BŁASZKOWSKA ALINA MARIA1151 17,37wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ADAMCZYK GRZEGORZ JAN576 8,69wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1KAZUB BOGDAN 1230 18,56wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5MOCZKOWSKI KRYSTIAN 257 3,88wybrano większością głosów
Okręg nr 52 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3KUŚMIERSKI DAMIAN 381 6,74wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KACPRZYK MIROSŁAW STANISŁAW472 8,35wybrano większością głosów
Okręg nr 59 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Ziemi Piotrkowskiej "POZPIS"1MORYŃ ANTONI KRZYSZTOF719 12,73wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska