Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat pajęczański, województwo łódzkie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. łódzkie » Pow. pajęczański
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1100785820 57,7558115370 92,4140TAK
Okręg nr 274804966 66,3949644592 92,5130TAK
Okręg nr 378873994 50,6439893641 91,2830TAK
Okręg nr 494595573 58,9255705266 94,5440TAK
Okręg nr 575364593 60,9545924202 91,5130TAK
Suma w skali powiatu424402494658,78249262307192,56170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej6937 30,07 30,076
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7080 30,69 30,695
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5343 23,16 23,164
8 - Komitet Wyborczy Wyborców KWW Prawo i Samorządność Prawicy3711 16,09 16,092
Suma w skali powiatu23071100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
30,07% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
30,69% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
23,16% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
16,09% Komitet Wyborczy Wyborców KWW Prawo i Samorządność Prawicy
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
35,29% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
29,41% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
23,53% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
11,76% Komitet Wyborczy Wyborców KWW Prawo i Samorządność Prawicy
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1KIJANKA JAN 252 4,69wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3SZYMALA KRYSTYNA 408 7,60wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1RYŚ JAN 889 16,55wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego6WIKTOR JAN 274 5,10wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej6ISKRA CZESŁAW KAZIMIERZ723 15,74wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1WLAŹLAK EUGENIUSZ 497 10,82wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4RÓŻAŃSKI JACEK MIROSŁAW285 6,21wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1ŁAWNICZEK KAZIMIERZ 316 8,68wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1MELKA STANISŁAW KAZIMIERZ356 9,78wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców KWW Prawo i Samorządność Prawicy1MŁYNARCZYK KAROL PIOTR326 8,95wybrano większością głosów
Okręg nr 42 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej4PILARZ GRZEGORZ 700 13,29wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3CHARCIAREK IRENEUSZ BOLESŁAW374 7,10wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4DANIELEWSKI STANISŁAW 546 10,37wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Wyborców KWW Prawo i Samorządność Prawicy1SZYDŁOWSKI MAREK ANDRZEJ396 7,52wybrano większością głosów
Okręg nr 52 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1WOJEWODA SZYMON 407 9,69wybrano większością głosów
Okręg nr 52 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej5SIKORA PAWEŁ MACIEJ631 15,02wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1BISTUŁA WŁODZIMIERZ 451 10,73wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska