Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat żarski, województwo lubuskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. lubuskie » Pow. żarski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 13139711202 35,68111789806 87,7390TAK
Okręg nr 2154855934 38,3259165173 87,4450TAK
Okręg nr 3133946637 49,5566295493 82,8640TAK
Okręg nr 4175569466 53,9294507583 80,2450TAK
Suma w skali powiatu778323323942,71331732805584,57230 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej4140 14,76 14,763
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy8690 30,97 30,979
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2242 7,99 7,992
8 - Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów2332 8,31 8,311
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe Miast i Gmin"6525 23,26 23,267
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "Razem"2475 8,82 10,821
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Razem-Niezależni"1257 4,48 9,850
12 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin394 1,40 4,020
Suma w skali powiatu28055100,0023


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
14,76% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
30,97% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
7,99% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8,31% Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
23,26% Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe Miast i Gmin"
8,82% Komitet Wyborczy Wyborców "Razem"
4,48% Komitet Wyborczy Wyborców "Razem-Niezależni"
1,40% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
13,04% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
39,13% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
8,70% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
4,35% Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
30,43% Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe Miast i Gmin"
4,35% Komitet Wyborczy Wyborców "Razem"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1WOJTYŁA STANISŁAW 443 4,52wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1SKOBELSKI EDWARD 569 5,80wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2MARCINIAK IRENA 302 3,08wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4KORNACKI ZBIGNIEW 275 2,80wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy11BŁASZCZYK WŁODZIMIERZ 661 6,74wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe Miast i Gmin"1ŁYBA EDWARD 404 4,12wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe Miast i Gmin"2NAPIÓRKOWSKI JAN 321 3,27wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe Miast i Gmin"6MADEJ DANUTA 272 2,77wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców "Razem"4KARMOLIŃSKI ZDZISŁAW KAZIMIERZ262 2,67wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1DĄBROWSKI MARIAN 442 8,54wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy9GUTOWSKI MAREK 254 4,91wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1JASINOWSKA KRYSTYNA 378 7,31wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe Miast i Gmin"1PALCAT PIOTR 216 4,18wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe Miast i Gmin"10RADZION JÓZEF 277 5,35wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1PIETRZAK JÓZEF 505 9,19wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1DWORECKI BOLESŁAW 317 5,77wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5KLARECKI KAZIMIERZ 283 5,15wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe Miast i Gmin"1CIEŚLAK MAREK 215 3,91wybrano większością głosów
Okręg nr 42 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1KUBIAK ZBIGNIEW 412 5,43wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1SIEPSIAK EWA 292 3,85wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1OWSIANKA TADEUSZ 325 4,29wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów2MAZURKIEWICZ ROMAN 492 6,49wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe Miast i Gmin"3JUREK KRZYSZTOF 302 3,98wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     23


Copyright © 2002 Wirtualna Polska