Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat żagański, województwo lubuskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. lubuskie » Pow. żagański
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1217108236 37,9482297341 89,2170TAK
Okręg nr 2105485366 50,8753624553 84,9130TAK
Okręg nr 379884596 57,5445953760 81,8330TAK
Okręg nr 4172308736 50,7087317769 88,9850TAK
Okręg nr 579554553 57,2345514158 91,3630TAK
Suma w skali powiatu654313148748,12314682758187,65210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3180 11,53 11,530
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7949 28,82 28,829
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5743 20,82 20,825
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Samorządność"2974 10,78 10,782
9 - Komitet Wyborczy Partii Ludowo-Demokratycznej330 1,20 2,970
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa3355 12,16 12,162
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Miasto - Nasz Powiat"3808 13,81 13,813
12 - Komitet Wyborczy Wyborców PRACA I PRZYSZŁOŚĆ242 0,88 1,510
Suma w skali powiatu27581100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
11,53% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
28,82% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
20,82% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
10,78% Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Samorządność"
1,20% Komitet Wyborczy Partii Ludowo-Demokratycznej
12,16% Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa
13,81% Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Miasto - Nasz Powiat"
0,88% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
42,86% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
23,81% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9,52% Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Samorządność"
9,52% Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa
14,29% Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Miasto - Nasz Powiat"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1MARTYNOWICZ BRONISŁAW 578 7,87wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3MIROSŁAW EDMUND 189 2,57wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4ŁUGOWSKI LESZEK 488 6,65wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5CZUPRYŃSKI ANDRZEJ ALEKSANDER305 4,15wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa2MARTYNOWICZ OLECH 242 3,30wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Miasto - Nasz Powiat"1WOROPAJ WOJCIECH JÓZEF402 5,48wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Miasto - Nasz Powiat"2CHODAŃ ANDRZEJ 364 4,96wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2KARWAŃSKI MIECZYSŁAW 325 7,14wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa4RODAK ANNA KATARZYNA309 6,79wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Miasto - Nasz Powiat"1KACZMAREK ROMAN 361 7,93wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2BUGANIK TADEUSZ 242 6,44wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1JANOWICZ MAŁGORZATA BARBARA255 6,78wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Samorządność"1CUPRYCH LEON JERZY381 10,13wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1RZYSKI ZENON 565 7,27wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5BAGIŃSKI MARIAN 355 4,57wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2OLEJKO KAZIMIERZ 378 4,87wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego7WILCZYŃSKI ZDZISŁAW 723 9,31wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Samorządność"1ZUBKO RYSZARD 319 4,11wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KORNIAK CZESŁAW 701 16,86wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3RZYSKI JAN 289 6,95wybrano większością głosów
Okręg nr 56 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1KOSIŃSKI JAN 512 12,31wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska