Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat zielonogórski, województwo lubuskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. lubuskie » Pow. zielonogórski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1198868389 42,1983817693 91,7960TAK
Okręg nr 2140678091 57,5280497119 88,4550TAK
Okręg nr 3141567077 49,9970516251 88,6550TAK
Okręg nr 4174948308 47,4982947331 88,3950TAK
Suma w skali powiatu656033186548,57317752839489,36210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej932 3,28 12,710
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy8418 29,65 29,659
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4691 16,52 16,523
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Praworządny Powiat2779 9,79 9,791
9 - Komitet Wyborczy Sulechowskiego Stowarzyszenia Samorządowego2111 7,43 14,252
10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1400 4,93 6,650
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "POJEDNANIE"497 1,75 3,660
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Razem"6237 21,97 21,976
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Klub Zdecydowanych Optymistów376 1,32 6,020
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarczy540 1,90 7,020
15 - Komitet Wyborczy Wyborców Wyborcy na rzecz Gminy i Miasta Czerwieńsk413 1,45 6,610
Suma w skali powiatu28394100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
3,28% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
29,65% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
16,52% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9,79% Komitet Wyborczy Wyborców Praworządny Powiat
7,43% Komitet Wyborczy Sulechowskiego Stowarzyszenia Samorządowego
4,93% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1,75% Komitet Wyborczy Wyborców "POJEDNANIE"
21,97% Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Razem"
1,32% Komitet Wyborczy Wyborców Klub Zdecydowanych Optymistów
1,90% Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarczy
1,45% Komitet Wyborczy Wyborców Wyborcy na rzecz Gminy i Miasta Czerwieńsk
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
42,86% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
14,29% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
4,76% Komitet Wyborczy Wyborców Praworządny Powiat
9,52% Komitet Wyborczy Sulechowskiego Stowarzyszenia Samorządowego
28,57% Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Razem"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1MIELŻYŃSKI JAN 297 3,86wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4RAKOWSKI ROMAN 460 5,98wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5GORAJSKI JACEK 210 2,73wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Sulechowskiego Stowarzyszenia Samorządowego1HOŁOŁUB CZESŁAW 641 8,33wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Sulechowskiego Stowarzyszenia Samorządowego2KUNA ANNA 233 3,03wybrano większością głosów
Okręg nr 112 Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Razem"2SZARŁATA MAREK 266 3,46wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6PŁOŃSKA GRAŻYNA 619 8,70wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy8JAGODA HENRYK 526 7,39wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1WRÓBLEWSKA BRYGIDA 484 6,80wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Praworządny Powiat1PLECHAN IRENEUSZ HENRYK325 4,57wybrano większością głosów
Okręg nr 212 Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Razem"1CYGAŃSKI TADEUSZ 343 4,82wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1POTOCKI MICHAŁ 389 6,22wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6TWOREK MIROSŁAW 271 4,34wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1BAWŁOWICZ ANDRZEJ MIROSŁAW348 5,57wybrano większością głosów
Okręg nr 312 Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Razem"1JANKOWSKI GRZEGORZ 498 7,97wybrano większością głosów
Okręg nr 312 Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Razem"5KLIM LESZEK 457 7,31wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1MALINOWSKA BARBARA 571 7,79wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3ZALEWSKI ZBIGNIEW 306 4,17wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3OZIEMKOWSKA JADWIGA ELŻBIETA494 6,74wybrano większością głosów
Okręg nr 412 Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Razem"1UGLIK EUGENIUSZ WINCENTY377 5,14wybrano większością głosów
Okręg nr 412 Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Razem"2ZALEWSKI MARIUSZ 527 7,19wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska