Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat strzelecko-drezdenecki, województwo lubuskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. lubuskie » Pow. strzelecko-drezdenecki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1135246126 45,3061235595 91,3860TAK
Okręg nr 2136156205 45,5762005736 92,5260TAK
Okręg nr 3120796865 56,8368546051 88,2850TAK
Suma w skali powiatu392181919648,95191771738290,64170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej553 3,18 9,140
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5521 31,76 31,766
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4234 24,36 24,364
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe5582 32,11 32,117
9 - Komitet Wyborczy Wyborców K. Gonery636 3,66 11,370
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość355 2,04 5,870
11 - Komitet Wyborczy Wyborców - Niezależni501 2,88 8,280
Suma w skali powiatu17382100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
3,18% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
31,76% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
24,36% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
32,11% Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe
3,66% Komitet Wyborczy Wyborców K. Gonery
2,04% Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość
2,88% Komitet Wyborczy Wyborców - Niezależni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
35,29% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
23,53% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
41,18% Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1CABEL LECH 317 5,67wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7KUCZYŃSKI ANDRZEJ 281 5,02wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1TYRANOWICZ EDWARD 509 9,10wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe1KUBASIK ZBIGNIEW 658 11,76wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe3LIBERA ANDRZEJ 233 4,16wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe10PIETRUSZAK WIESŁAW 472 8,44wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1MAKOWSKI WIESŁAW MARIAN404 7,04wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy9BAJKO ANDRZEJ 353 6,15wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1FEDER TADEUSZ 546 9,52wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego9FRANCUZIK JANUSZ 169 2,95wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe1ŚMIERCIAK KRYSTYNA 460 8,02wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe12CHMIEL JAN 431 7,51wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KRZEMIEŃ KAZIMIERZ 441 7,29wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy10HATAŁA RYSZARD JAN441 7,29wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1LIPIEC FRANCISZEK 295 4,88wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe1BEDNARCZUK TADEUSZ JAN282 4,66wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe5GROCHALA WOJCIECH KRZYSZTOF359 5,93wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska