Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat krośnieński, województwo lubuskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. lubuskie » Pow. krośnieński
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1137695770 41,9157695277 91,4750TAK
Okręg nr 2148616674 44,9166706098 91,4260TAK
Okręg nr 379954755 59,4747554205 88,4330TAK
Okręg nr 481554443 54,4844383892 87,7030TAK
Suma w skali powiatu447802164248,33216321947290,01170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2211 11,35 11,350
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5857 30,08 30,088
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1891 9,71 9,710
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Inicjatywa Gospodarczo-Społeczna"2502 12,85 12,852
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Prawicy Gubin - Krosno Odrz.4581 23,53 23,535
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "Platforma Sprawiedliwości"2430 12,48 12,482
Suma w skali powiatu19472100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
11,35% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
30,08% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
9,71% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
12,85% Komitet Wyborczy Wyborców "Inicjatywa Gospodarczo-Społeczna"
23,53% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Prawicy Gubin - Krosno Odrz.
12,48% Komitet Wyborczy Wyborców "Platforma Sprawiedliwości"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
47,06% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
11,76% Komitet Wyborczy Wyborców "Inicjatywa Gospodarczo-Społeczna"
29,41% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Prawicy Gubin - Krosno Odrz.
11,76% Komitet Wyborczy Wyborców "Platforma Sprawiedliwości"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1TUROWSKI ZENON ANTONI362 6,86wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5ROGOWSKI WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ442 8,38wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy10WAWRZYNIAK STANISŁAW 196 3,71wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Prawicy Gubin - Krosno Odrz.1STROŃSKA ELŻBIETA ANNA1102 20,88wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Prawicy Gubin - Krosno Odrz.3SZCZEŚNIEWICZ ANNA TERESA186 3,52wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1MACKOWICZ WIESŁAW 738 12,10wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2DOMAGAŁA ANDRZEJ 314 5,15wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3CECHOWICZ-WYTRYCH MARIA 206 3,38wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców "Inicjatywa Gospodarczo-Społeczna"1KOSMALA JERZY WŁADYSŁAW144 2,36wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Prawicy Gubin - Krosno Odrz.3MATUSZEWSKI MAREK STANISŁAW248 4,07wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Prawicy Gubin - Krosno Odrz.11BRODZIŃSKA MAŁGORZATA 398 6,53wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1HADADA JACEK ZBYSŁAW306 7,28wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Prawicy Gubin - Krosno Odrz.2NAGLIK MACIEJ WOJCIECH208 4,95wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców "Platforma Sprawiedliwości"6SZOSTAKIEWICZ HENRYK 321 7,63wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3TURCZYNIAK LESZEK STANISŁAW442 11,36wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Wyborców "Inicjatywa Gospodarczo-Społeczna"1ŻYCHONIUK TADEUSZ ZBIGNIEW310 7,97wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców "Platforma Sprawiedliwości"1WYWIÓRKA JOLANTA ELŻBIETA192 4,93wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska