Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat rycki, województwo lubelskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. lubelskie » Pow. rycki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1149367355 49,2473506962 94,7260TAK
Okręg nr 2165068419 51,0184147973 94,7660TAK
Okręg nr 31644910151 61,71101489362 92,2570TAK
Suma w skali powiatu478912592554,13259122429793,77190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1802 7,42 7,420
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2826 11,63 11,631
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4767 19,62 19,625
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego6210 25,56 25,566
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Międzygminne Porozumienie Samorządowe"2682 11,04 16,432
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Prawicowy Ruch Samorządowy w Rykach5106 21,01 21,015
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "FORUM DĘBLINA"904 3,72 12,980
Suma w skali powiatu24297100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
7,42% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
11,63% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
19,62% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
25,56% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
11,04% Komitet Wyborczy Wyborców "Międzygminne Porozumienie Samorządowe"
21,01% Komitet Wyborczy Wyborców Prawicowy Ruch Samorządowy w Rykach
3,72% Komitet Wyborczy Wyborców "FORUM DĘBLINA"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
5,26% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
26,32% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
31,58% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
10,53% Komitet Wyborczy Wyborców "Międzygminne Porozumienie Samorządowe"
26,32% Komitet Wyborczy Wyborców Prawicowy Ruch Samorządowy w Rykach
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1GUBA BARBARA TERESA207 2,97wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2SOŁOPA WŁADYSŁAW 371 5,33wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców "Międzygminne Porozumienie Samorządowe"5JAKUBIK WALDEMAR 441 6,33wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców "Międzygminne Porozumienie Samorządowe"12UZNAŃSKI KRZYSZTOF TADEUSZ407 5,85wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Prawicowy Ruch Samorządowy w Rykach1CENKIEL DARIUSZ WOJCIECH630 9,05wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Prawicowy Ruch Samorządowy w Rykach2CENKIEL MACIEJ 265 3,81wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5ŁUKASIK MARIAN 301 3,78wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1PRZĄDKA TADEUSZ 447 5,61wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4JAGIEŁŁO STANISŁAW 412 5,17wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego12SZAŁAJKO STANISŁAW ADAM324 4,06wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Prawicowy Ruch Samorządowy w Rykach1ŻACZEK JAROSŁAW 531 6,66wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Prawicowy Ruch Samorządowy w Rykach11GĄSKA WALDEMAR 350 4,39wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1KRAWCZYK WITOLD 853 9,11wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ŁUKASIAK WITOLD ANDRZEJ300 3,20wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2STAŃCZAK ANDRZEJ 408 4,36wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1HOJSZYK WALDEMAR WŁADYSŁAW517 5,52wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4WĄSIK ANDRZEJ JACEK376 4,02wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego8FILIPEK LESZEK PIOTR372 3,97wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Prawicowy Ruch Samorządowy w Rykach2CYBULA KAZIMIERZ 293 3,13wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska