Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat opolski, województwo lubelskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. lubelskie » Pow. opolski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1143276389 44,5963835948 93,1950TAK
Okręg nr 2125085776 46,1857735505 95,3650TAK
Okręg nr 3109275809 53,1658065429 93,5140TAK
Okręg nr 4128646193 48,1461885844 94,4450TAK
Suma w skali powiatu506262416747,74241502272694,10190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3453 15,19 20,053
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4179 18,39 18,393
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego6717 29,56 29,568
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Opolskie Porozumienie Samorządowe Prawicy918 4,04 5,440
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Przedsiębiorczość - Aktywność - Praca"2526 11,12 11,122
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Międzygminny Komitet Wyborczy "Mała Ojczyzna" w Opolu Lubelskim2929 12,89 12,893
11 - Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM POLSCE1779 7,83 7,830
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Pracowniczych Ogródków Działkowych w Poniatowej225 0,99 4,090
Suma w skali powiatu22726100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
15,19% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
18,39% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
29,56% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
4,04% Komitet Wyborczy Wyborców Opolskie Porozumienie Samorządowe Prawicy
11,12% Komitet Wyborczy Wyborców "Przedsiębiorczość - Aktywność - Praca"
12,89% Komitet Wyborczy Wyborców Międzygminny Komitet Wyborczy "Mała Ojczyzna" w Opolu Lubelskim
7,83% Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM POLSCE
0,99% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
15,79% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
15,79% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
42,11% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
10,53% Komitet Wyborczy Wyborców "Przedsiębiorczość - Aktywność - Praca"
15,79% Komitet Wyborczy Wyborców Międzygminny Komitet Wyborczy "Mała Ojczyzna" w Opolu Lubelskim
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1DUDZIAK HENRYK 604 10,15wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1PIECH ZDZISŁAW 330 5,55wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego10ZEGARSKI ZBIGNIEW RYSZARD162 2,72wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców "Przedsiębiorczość - Aktywność - Praca"1GĄSIOR JANUSZ 273 4,59wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Międzygminny Komitet Wyborczy "Mała Ojczyzna" w Opolu Lubelskim1SKOREK LECHOSŁAW 471 7,92wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2KOWALSKI PIOTR ADAM316 5,74wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1CHYŁA ANDRZEJ 389 7,07wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4KANIA ZBIGNIEW 237 4,31wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców "Przedsiębiorczość - Aktywność - Praca"1SŁOWIK WALDEMAR MICHAŁ175 3,18wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców Międzygminny Komitet Wyborczy "Mała Ojczyzna" w Opolu Lubelskim7PASTWA RYSZARD CZESŁAW185 3,36wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1ŻUBER HENRYK ZBIGNIEW356 6,56wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1CHLEBICKI STANISŁAW 320 5,89wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3KOWAL TADEUSZ 314 5,78wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców Międzygminny Komitet Wyborczy "Mała Ojczyzna" w Opolu Lubelskim1GUŚCIORA WŁADYSŁAW 404 7,44wybrano większością głosów
Okręg nr 42 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej4PIŁAT KRZYSZTOF 235 4,02wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1TERESIŃSKI GRZEGORZ 413 7,07wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2BŁACHNIO TADEUSZ HENRYK448 7,67wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego7RODZIK ZENON JERZY508 8,69wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego8ROZWÓD ANDRZEJ 570 9,75wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska