Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat lubelski, województwo lubelskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. lubelskie » Pow. lubelski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 12092310533 50,34105069750 92,8050TAK
Okręg nr 2163387469 45,7274656988 93,6140TAK
Okręg nr 32346511941 50,891193710996 92,1260TAK
Okręg nr 4206629520 46,0795148781 92,3050TAK
Okręg nr 52139712250 57,251224011393 93,0850TAK
Suma w skali powiatu1027855171350,31516624790892,73250 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1498 3,13 8,950
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej9746 20,34 20,345
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7444 15,54 15,543
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego16803 35,07 35,079
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Rodzina"12417 25,92 25,928
Suma w skali powiatu47908100,0025


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
3,13% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
20,34% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
15,54% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
35,07% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
25,92% Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Rodzina"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
20,00% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
12,00% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
36,00% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
32,00% Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Rodzina"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1DZIADOSZ AGNIESZKA 810 8,31wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KRAJEWSKI HENRYK 644 6,61wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1PIKULA PAWEŁ 968 9,93wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4KRÓL JAN JÓZEF752 7,71wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Rodzina"6PODSIADŁY MARIAN 607 6,23wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1SZADURA JOANNA 589 8,43wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1PIEKARCZYK WOJCIECH 1176 16,83wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4WOROBIK MIROSŁAW 369 5,28wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Rodzina"1PASZKIEWICZ MARIAN 347 4,97wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1KWIATKOWSKI MAREK 1397 12,70wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1PRAŻMO BOŻENA 644 5,86wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1KOTOWSKI JERZY 793 7,21wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2WÓJCIK ROBERT 654 5,95wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Rodzina"1URBAŚ ADAM PIOTR590 5,37wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Rodzina"8BERNAT ZBIGNIEW JERZY361 3,28wybrano większością głosów
Okręg nr 42 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej4CZYŻEWSKI JAN 656 7,47wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1CZUBAK JAN 868 9,88wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego10ŻYDEK MIROSŁAW 687 7,82wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Rodzina"1LITWIŃCZUK ZYGMUNT APOLINARY449 5,11wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Rodzina"8KOZIOŁ GRZEGORZ PIOTR407 4,64wybrano większością głosów
Okręg nr 52 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2ŁUCKA IRENEUSZ PAWEŁ676 5,93wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ABRAMOWICZ BOGDAN 696 6,11wybrano większością głosów
Okręg nr 56 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1ORGASIŃSKI LUCJAN 813 7,14wybrano większością głosów
Okręg nr 58 Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Rodzina"3DZIEWULSKI KRZYSZTOF 709 6,22wybrano większością głosów
Okręg nr 58 Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Rodzina"5PIETRAŚ MARIAN ANDRZEJ763 6,70wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     25


Copyright © 2002 Wirtualna Polska