Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat kraśnicki, województwo lubelskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. lubelskie » Pow. kraśnicki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 13014015622 51,831560814856 95,1880TAK
Okręg nr 2170779488 55,5694838811 92,9150TAK
Okręg nr 3156048349 53,5183357887 94,6350TAK
Okręg nr 4168249212 54,7692068681 94,3050TAK
Suma w skali powiatu796454267153,58426324023594,38230 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin2157 5,36 6,840
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej7188 17,87 17,875
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6142 15,27 15,272
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego10608 26,37 26,378
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Kraśnik 2002"11576 28,77 28,778
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Rodzina, Praca, Sprawiedliwość"1158 2,88 2,880
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "Twoje miasto, twoja gmina, twój powiat"1406 3,49 9,460
Suma w skali powiatu40235100,0023


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
5,36% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
17,87% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
15,27% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
26,37% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
28,77% Komitet Wyborczy Wyborców "Kraśnik 2002"
2,88% Komitet Wyborczy Wyborców "Rodzina, Praca, Sprawiedliwość"
3,49% Komitet Wyborczy Wyborców "Twoje miasto, twoja gmina, twój powiat"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
21,74% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
8,70% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
34,78% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
34,78% Komitet Wyborczy Wyborców "Kraśnik 2002"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1MARZEC WIESŁAW 383 2,58wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KUSIAK ZYGMUNT 1153 7,76wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy9JUSZKIEWICZ LUCJAN 313 2,11wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1WOJTAK TADEUSZ ANDRZEJ805 5,42wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego12SAMCZYK MAREK 225 1,51wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców "Kraśnik 2002"1STAWIARSKI JAROSŁAW PIOTR629 4,23wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców "Kraśnik 2002"2ĆWIKŁA SŁAWOMIR 912 6,14wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców "Kraśnik 2002"5CZERW JAROSŁAW TOMASZ555 3,74wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2SKÓRSKI STEFAN 773 8,77wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej8DUDEK JERZY 344 3,90wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3JEDLIŃSKI WIESŁAW JÓZEF684 7,76wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego8RZESZUTEK HENRYK JAN458 5,20wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców "Kraśnik 2002"2FILIPCZAK JAN 429 4,87wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1MULARCZYK TOMASZ 669 8,48wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3BIELECKI LUDWIK ROMAN499 6,33wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4BIGOS MIECZYSŁAW 485 6,15wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców "Kraśnik 2002"2MICHAŁEK RYSZARD 529 6,71wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców "Kraśnik 2002"4FLIS HENRYK 455 5,77wybrano większością głosów
Okręg nr 42 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1CICHOCKI LUDWIK 405 4,67wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1GAWDZIK ZBIGNIEW JÓZEF1134 13,06wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego7RACHOŃ ANTONI GRZEGORZ431 4,96wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Wyborców "Kraśnik 2002"1PELAK EUGENIUSZ CZESŁAW615 7,08wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Wyborców "Kraśnik 2002"3KOŁODZIEJCZYK JERZY ANDRZEJ393 4,53wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     23


Copyright © 2002 Wirtualna Polska