Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat bialski, województwo lubelskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. lubelskie » Pow. bialski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1101476184 60,9461815874 95,0330TAK
Okręg nr 2136837204 52,6571986619 91,9640TAK
Okręg nr 3153858503 55,2784897890 92,9440TAK
Okręg nr 4121056034 49,8560225529 91,8130TAK
Okręg nr 5119296583 55,1865776032 91,7130TAK
Okręg nr 6137287022 51,1569936660 95,2430TAK
Okręg nr 7119276359 53,3263535858 92,2130TAK
Suma w skali powiatu889044788953,87478134446292,99230 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin7748 17,43 17,433
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej6252 14,06 19,683
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy9672 21,75 21,755
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego12046 27,09 27,097
8 - Komitet Wyborczy Wyborców STRAŻ POŻARNA I SPOŁECZEŃSTWO291 0,65 2,550
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"8411 18,92 18,925
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Organizacji Narodu Polskiego42 0,09 0,720
Suma w skali powiatu44462100,0023


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
17,43% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
14,06% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
21,75% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
27,09% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
18,92% Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"
0,75% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
13,04% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
13,04% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
21,74% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
30,43% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
21,74% Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3BOŚ RYSZARD 555 9,45wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1ŁAZOWSKI TADEUSZ 1062 18,08wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"1JURECZEK ZBIGNIEW 319 5,43wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2CHOMCZYŃSKI STANISŁAW 406 6,13wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4SACHARUK ANTONI 402 6,07wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5KOŁODYŃSKI WOJCIECH STANISŁAW601 9,08wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"1DANIELUK JACEK 1109 16,75wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1GÓRECKI DARIUSZ 620 7,86wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2ADAMIEC KAZIMIERA TERESA594 7,53wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1DAWIDOWICZ JÓZEF 340 4,31wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"4KŁĄB KRZYSZTOF WALDEMAR388 4,92wybrano większością głosów
Okręg nr 41 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1WARDA STANISŁAW WIKTOR355 6,42wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KUROWSKI JAN BOLESŁAW780 14,11wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4KULAWIEC ROMUALD MARIAN609 11,01wybrano większością głosów
Okręg nr 51 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1DĄBROWSKI WIKTOR 542 8,99wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1NOWOSIELSKI ADAM 653 10,83wybrano większością głosów
Okręg nr 56 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2KOŚCIUCZYK WŁODZIMIERZ 890 14,75wybrano większością głosów
Okręg nr 66 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1LITWINIUK PRZEMYSŁAW 823 12,36wybrano większością głosów
Okręg nr 69 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"1KOT ZBIGNIEW ZENON594 8,92wybrano większością głosów
Okręg nr 69 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"2MALESZYK MAREK 694 10,42wybrano większością głosów
Okręg nr 71 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1LESIUK JERZY 486 8,30wybrano większością głosów
Okręg nr 72 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3MAKSYMIUK EDWARD 489 8,35wybrano większością głosów
Okręg nr 76 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1MIECHOWICZ WOJCIECH STANISŁAW479 8,18wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     23


Copyright © 2002 Wirtualna Polska