Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. kujawsko-pomorskie » Pow. włocławski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1121676304 51,8162895639 89,6640TAK
Okręg nr 2109215296 48,4952914577 86,5130TAK
Okręg nr 385724841 56,4748384290 88,6730TAK
Okręg nr 491934522 49,1945194071 90,0930TAK
Okręg nr 5112186427 57,2964245631 87,6630TAK
Okręg nr 6142887953 55,6679437117 89,6050TAK
Suma w skali powiatu663593534353,26353043132588,73210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej6366 20,32 20,323
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7506 23,96 23,967
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4487 14,32 14,321
8 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin665 2,12 5,210
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa6846 21,85 21,855
10 - Komitet Wyborczy Regionalne Porozumienie Samorządowe5006 15,98 15,985
11 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej449 1,43 7,960
Suma w skali powiatu31325100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
20,32% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
23,96% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
14,32% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2,12% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
21,85% Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa
15,98% Komitet Wyborczy Regionalne Porozumienie Samorządowe
1,43% Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
14,29% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
33,33% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
4,76% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
23,81% Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa
23,81% Komitet Wyborczy Regionalne Porozumienie Samorządowe
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1PIERNIKOWSKI SŁAWOMIR 723 12,82wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4JAROSZEWSKI PIOTR WALDEMAR180 3,19wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa2KOŃCZYŃSKA EWA MARIA451 8,00wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Regionalne Porozumienie Samorządowe2GĄSIOROWSKI ARKADIUSZ 391 6,93wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1MAŃKOWSKI EDWARD 440 9,61wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2CICHOCKI IRENEUSZ 384 8,39wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Regionalne Porozumienie Samorządowe3KRUSZCZYŃSKI KRZYSZTOF 297 6,49wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1ZBONIKOWSKI PIOTR JACEK829 19,32wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1GRUDZIŃSKI PIOTR ANDRZEJ207 4,83wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Regionalne Porozumienie Samorządowe1SADOWSKI STANISŁAW BERNARD485 11,31wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5ORLIŃSKI MIROSŁAW ANDRZEJ364 8,94wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa2KACA KAZIMIERZ 871 21,40wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa5SYPCZYŃSKA GRAŻYNA JADWIGA253 6,21wybrano większością głosów
Okręg nr 52 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1WIERZOWIECKI ZYGMUNT STANISŁAW616 10,94wybrano większością głosów
Okręg nr 56 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1DOMŻALSKI BOGDAN 588 10,44wybrano większością głosów
Okręg nr 510 Komitet Wyborczy Regionalne Porozumienie Samorządowe4WACZYŃSKI JAROSŁAW STANISŁAW343 6,09wybrano większością głosów
Okręg nr 62 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1BIERNACKI GRZEGORZ 771 10,83wybrano większością głosów
Okręg nr 63 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KRZYŻANOWICZ HENRYK 556 7,81wybrano większością głosów
Okręg nr 69 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa1CZAJKA BOGDAN WOJCIECH623 8,75wybrano większością głosów
Okręg nr 69 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa7PAWŁOWSKI JERZY JAN532 7,48wybrano większością głosów
Okręg nr 610 Komitet Wyborczy Regionalne Porozumienie Samorządowe1MIERZWICKA JANINA 377 5,30wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska