Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. kujawsko-pomorskie » Pow. tucholski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1150327561 50,3075597067 93,4970TAK
Okręg nr 271973681 51,1536773223 87,6540TAK
Okręg nr 3129767468 57,5574636638 88,9560TAK
Suma w skali powiatu352051871053,15186991692890,53170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej623 3,68 9,390
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3801 22,45 22,455
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2122 12,54 12,542
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"3884 22,94 22,944
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Tucholskie Forum Wyborcze2626 15,51 15,512
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄD 2002"3872 22,87 22,874
Suma w skali powiatu16928100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
3,68% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
22,45% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
12,54% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
22,94% Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"
15,51% Komitet Wyborczy Wyborców Tucholskie Forum Wyborcze
22,87% Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄD 2002"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
29,41% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
11,76% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
23,53% Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"
11,76% Komitet Wyborczy Wyborców Tucholskie Forum Wyborcze
23,53% Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄD 2002"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2GRUGEL ZBIGNIEW JÓZEF404 5,72wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5KRZYWAŃSKI HENRYK ANDRZEJ380 5,38wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1ZABOROWSKI TADEUSZ 525 7,43wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"6MATUSZELAŃSKA HALINA 261 3,69wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"8OLLER MAŁGORZATA BOŻENA212 3,00wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Tucholskie Forum Wyborcze1BASTA JÓZEF JAN521 7,37wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄD 2002"1WEGNER ANDRZEJ STANISŁAW264 3,74wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ADAMCZAK JERZY WŁADYSŁAW348 10,80wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1KOLCZYK ZYTA TERESA391 12,13wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Tucholskie Forum Wyborcze2CZERWIŃSKI JACEK 182 5,65wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄD 2002"6MRÓZ MICHAŁ 177 5,49wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1CHEREK-KANABAJ TERESA MARIA278 4,19wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3KIEDROWSKI JANUSZ ROMAN667 10,05wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"5KROPLEWSKI WOJCIECH ZBIGNIEW325 4,90wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Samorządowe"6KRÓL-PAWELSKA FELICYTA PAULINA204 3,07wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄD 2002"2PRUSZAK ANDRZEJ 495 7,46wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄD 2002"4PŁOSZAŃSKI RYSZARD 259 3,90wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska