Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. kujawsko-pomorskie » Pow. świecki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1259439967 38,4299628965 89,9970TAK
Okręg nr 2188307664 40,7076606896 90,0350TAK
Okręg nr 3164167796 47,4977916735 86,4550TAK
Okręg nr 4133646298 47,1362805572 88,7340TAK
Suma w skali powiatu745533172542,55316932816888,88210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej4598 16,32 16,324
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy8725 30,97 30,978
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3476 12,34 12,342
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Centroprawica Ziemi Świeckiej4091 14,52 14,522
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie Samorządowe6837 24,27 24,275
10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin441 1,57 4,920
Suma w skali powiatu28168100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
16,32% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
30,97% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
12,34% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
14,52% Komitet Wyborczy Wyborców Centroprawica Ziemi Świeckiej
24,27% Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie Samorządowe
1,57% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
19,05% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
38,10% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
9,52% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9,52% Komitet Wyborczy Wyborców Centroprawica Ziemi Świeckiej
23,81% Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie Samorządowe
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1STANNY MIROSŁAWA MARIA382 4,26wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1CHARIASZ JAN 533 5,95wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4CZECHOWSKI ROMAN JAN446 4,97wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Centroprawica Ziemi Świeckiej1BENDUSKI ANDRZEJ TADEUSZ359 4,00wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Centroprawica Ziemi Świeckiej2KNAPIK ADAM 263 2,93wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie Samorządowe1STUDZIŃSKA BARBARA JANINA317 3,54wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie Samorządowe2GÓRSKI MARIUSZ PIOTR357 3,98wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3PIENIĄŻEK KRZYSZTOF 288 4,18wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KEMPIŃSKA MARZENA 894 12,96wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4TRZOPEK MICHAŁ 365 5,29wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5FILIP SŁAWOMIR MAREK391 5,67wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie Samorządowe2WIECZOREK JOLANTA TERESA648 9,40wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1BELT JÓZEF 533 7,91wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1MINDAK MARIAN FELIKS414 6,15wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2ZAGÓRSKI ROMAN STANISŁAW426 6,33wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie Samorządowe3ZIMNIAK PAWEŁ JOACHIM400 5,94wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie Samorządowe8KOWALSKI ANDRZEJ MIROSŁAW342 5,08wybrano większością głosów
Okręg nr 42 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1GWIZDAŁA KRZYSZTOF JAN337 6,05wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4SZAFRAŃSKA TERESA 236 4,24wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1CHMIELEWSKI GRZEGORZ KAZIMIERZ240 4,31wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2KOSZOWSKI FRANCISZEK 634 11,38wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska