Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. kujawsko-pomorskie » Pow. sępoleński
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1121135176 42,7351714744 91,7470TAK
Okręg nr 299394609 46,3746014282 93,0750TAK
Okręg nr 389194179 46,8641753649 87,4050TAK
Suma w skali powiatu309711396445,09139471267590,88170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1911 15,08 15,082
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3023 23,85 23,854
9 - Komitet Wyborczy Wyborców LIGA DLA MIASTA I WSI2465 19,45 19,454
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze Społeczne dla Krajny4898 38,64 38,647
11 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin218 1,72 4,600
12 - Komitet Wyborczy Forum Emerytów i Rencistów160 1,26 3,370
Suma w skali powiatu12675100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
15,08% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
23,85% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
19,45% Komitet Wyborczy Wyborców LIGA DLA MIASTA I WSI
38,64% Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze Społeczne dla Krajny
1,72% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1,26% Komitet Wyborczy Forum Emerytów i Rencistów
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
11,76% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
23,53% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
23,53% Komitet Wyborczy Wyborców LIGA DLA MIASTA I WSI
41,18% Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze Społeczne dla Krajny
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1LEWANDOWSKI MAREK 219 4,62wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1MAZIARZ EDWARD 223 4,70wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2JUREK IWONA 176 3,71wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców LIGA DLA MIASTA I WSI1DELIKAT BOGUSŁAW JAN103 2,17wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze Społeczne dla Krajny1DROZDOWSKI STANISŁAW 556 11,72wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze Społeczne dla Krajny6ZIEŃKO MAREK 178 3,75wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze Społeczne dla Krajny12BUDA ALFONS LUCJAN152 3,20wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2PAWLINA HENRYK 195 4,55wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców LIGA DLA MIASTA I WSI1CZAJKA-BOGACKA BOGUMIŁA ELŻBIETA210 4,90wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców LIGA DLA MIASTA I WSI7DROGOŚ-MIERZEJEWSKA BOGUMIŁA MARIA665 15,53wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze Społeczne dla Krajny7MESJASZ TOMASZ 406 9,48wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze Społeczne dla Krajny10SZUCA ANNA 302 7,05wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3SPIRKA JAN 414 11,35wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3FIAŁKOWSKI KAZIMIERZ 366 10,03wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców LIGA DLA MIASTA I WSI2PASTERNACKI OSKAR JACEK210 5,76wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze Społeczne dla Krajny6KĘDRAK WALDEMAR MARIUSZ238 6,52wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze Społeczne dla Krajny8KLÓSKA FRANCISZEK 195 5,34wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska