Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. kujawsko-pomorskie » Pow. nakielski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1244759963 40,7199629081 91,1680TAK
Okręg nr 2103334889 47,3148874339 88,7940TAK
Okręg nr 3118615288 44,5852874617 87,3340TAK
Okręg nr 4164957158 43,3971496450 90,2250TAK
Suma w skali powiatu631642729843,22272852448789,75210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2785 11,37 11,372
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7940 32,43 32,438
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5366 21,91 21,916
8 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1455 5,94 7,220
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa6258 25,56 25,565
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Prawo - Samorządność301 1,23 4,670
10 - Komitet Wyborczy Forum Emerytów i Rencistów382 1,56 4,210
Suma w skali powiatu24487100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
11,37% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
32,43% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
21,91% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5,94% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
25,56% Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa
1,23% Komitet Wyborczy Wyborców Prawo - Samorządność
1,56% Komitet Wyborczy Forum Emerytów i Rencistów
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
9,52% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
38,10% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
28,57% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
23,81% Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1MUSZYŃSKI CZESŁAW BERNARD267 2,94wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1NAPIERAŁA SŁAWOMIR 368 4,05wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3GONDEK PIOTR 346 3,81wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy15HANASZ JANUSZ ZYGMUNT270 2,97wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4MIŁOWSKI TOMASZ EDMUND448 4,93wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa1KINDERMAN ANDRZEJ 849 9,35wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa4JEDYNAK ANDRZEJ 336 3,70wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa5KAROLCZAK SZYMON JAN384 4,23wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1HEMMERLING PIOTR ANDRZEJ716 16,50wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2STACHOWIAK URSZULA 363 8,37wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1BAGNEROWSKI RYSZARD 651 15,00wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2RUSIN PIOTR 242 5,58wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1RÓŻAŃSKI PIOTR STANISŁAW214 4,64wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3GOZDEK WIESŁAW JAN396 8,58wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1KOMINIAK JAN WOJCIECH332 7,19wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa4WALERYŚ-MASIAK MAŁGORZATA MARIA431 9,34wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6KOLESIŃSKA IRENA 451 6,99wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy10ZBYLUT ANTONI 333 5,16wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1KACZMAREK WALDEMAR PIOTR383 5,94wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4SABACIŃSKI ZBIGNIEW 393 6,09wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa2SŁAWIŃSKI MIROSŁAW 263 4,08wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska