Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. kujawsko-pomorskie » Pow. grudziądzki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 173332714 37,0127142465 90,8340TAK
Okręg nr 265123153 48,4231482790 88,6330TAK
Okręg nr 369953777 54,0037753454 91,5040TAK
Okręg nr 480284207 52,4041993740 89,0740TAK
Suma w skali powiatu288681385147,98138361244989,98150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2841 22,82 22,824
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Międzygminne Porozumienie Samorządowe4609 37,02 37,026
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Grudziądzka4593 36,89 36,895
10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin406 3,26 10,860
Suma w skali powiatu12449100,0015


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
22,82% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
37,02% Komitet Wyborczy Wyborców Międzygminne Porozumienie Samorządowe
36,89% Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Grudziądzka
3,26% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
26,67% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
40,00% Komitet Wyborczy Wyborców Międzygminne Porozumienie Samorządowe
33,33% Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Grudziądzka
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1POZNAŃSKI RYSZARD JAN251 10,18wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Międzygminne Porozumienie Samorządowe1TESMER JAN BOLESŁAW468 18,99wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Międzygminne Porozumienie Samorządowe5CHODYNA MAŁGORZATA EWA123 4,99wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Grudziądzka1ZAWADKA ZYGMUNT 177 7,18wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej4JASIŃSKI MICHAŁ EUGENIUSZ255 9,14wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Międzygminne Porozumienie Samorządowe1MAKULEC STANISŁAW MARCIN488 17,49wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Grudziądzka1KOWAROWSKI JAN BOLESŁAW442 15,84wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej5OSTROWSKI MAREK PRZEMYSŁAW298 8,63wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Międzygminne Porozumienie Samorządowe1KOWALKOWSKA HALINA 564 16,33wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Międzygminne Porozumienie Samorządowe2OLEJNIK ADAM ANDRZEJ260 7,53wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Grudziądzka3MAJ IRENEUSZ STEFAN400 11,58wybrano większością głosów
Okręg nr 42 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1PYLAK STANISŁAW 381 10,19wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Wyborców Międzygminne Porozumienie Samorządowe5DROŻDŻA WIESŁAW ZBIGNIEW183 4,89wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Grudziądzka1FISCHER TEODOR 448 11,98wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Grudziądzka2MASIOTA GRZEGORZ 320 8,56wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska