Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. kujawsko-pomorskie » Pow. golubsko-dobrzyński
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 196835900 60,9358855351 90,9350TAK
Okręg nr 260413317 54,9133152925 88,2430TAK
Okręg nr 3113485414 47,7154144737 87,5060TAK
Okręg nr 464673654 56,5036513333 91,2930TAK
Suma w skali powiatu335391828554,52182651634689,49170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2571 15,73 15,732
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5374 32,88 32,887
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd 20023878 23,72 23,723
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Powiat"4523 27,67 27,675
Suma w skali powiatu16346100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
15,73% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
32,88% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
23,72% Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd 2002
27,67% Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Powiat"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
11,76% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
41,18% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
17,65% Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd 2002
29,41% Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Powiat"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1SZYMCZAK RYSZARD 414 7,74wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2ZAWADZKA HENRYKA 316 5,91wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd 20026OWSIANIKOW LECH WŁODZIMIERZ277 5,18wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Powiat"2TYBOROWSKA TERESA WIESŁAWA319 5,96wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Powiat"3LENARTOWICZ JACEK ANDRZEJ602 11,25wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2KAZANIECKI JAN 259 8,85wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1BEYGER MAREK RYSZARD236 8,07wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd 20021JASKÓLSKI ANDRZEJ JÓZEF509 17,40wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1NOWAK KAZIMIERZ ADAM265 5,59wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1WASILEWSKI KRZYSZTOF GRZEGORZ380 8,02wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy12ŻARY MARIA TERESA234 4,94wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd 20021JASKÓLSKI BRONISŁAW JAN379 8,00wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Powiat"1KUŹMIŃSKI JAN 512 10,81wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Powiat"3KRASICKI ZBIGNIEW ANTONI171 3,61wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KONCZALSKI MIECZYSŁAW 460 13,80wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2BRZOSKOWSKA DANUTA WIOLETTA652 19,56wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Powiat"1LIGMANOWSKI STANISŁAW 127 3,81wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska