Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. kujawsko-pomorskie » Pow. bydgoski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1172887101 41,0770946398 90,1960TAK
Okręg nr 2120384683 38,9046804106 87,7440TAK
Okręg nr 3135456088 44,9560855191 85,3140TAK
Okręg nr 4111155252 47,2552474526 86,2630TAK
Okręg nr 5115205353 46,4753464704 87,9940TAK
Suma w skali powiatu655062847743,47284522492587,60210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej4090 16,41 16,412
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5932 23,80 23,808
8 - Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY4723 18,95 18,953
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU BYDGOSKIEGO"7414 29,75 29,758
10 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Kujawsko-Pomorskiego2061 8,27 8,270
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Na Rzecz Miasta i Gminy Koronowo188 0,75 2,940
11 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin517 2,07 12,590
Suma w skali powiatu24925100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
16,41% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
23,80% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
18,95% Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY
29,75% Komitet Wyborczy Wyborców "FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU BYDGOSKIEGO"
8,27% Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2,07% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
0,75% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
9,52% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
38,10% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
14,29% Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY
38,10% Komitet Wyborczy Wyborców "FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU BYDGOSKIEGO"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej5KUSKOWSKI LEOPOLD 242 3,78wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6RATAJCZYK-TAZBIR TERESA ZOFIA348 5,44wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy8GANCAREK WIESŁAW 229 3,58wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY9POLASIK BOGDAN PAWEŁ293 4,58wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY10RYDELSKI ZENON ANDRZEJ406 6,35wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców "FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU BYDGOSKIEGO"1KLAPCZYŃSKI JAN 331 5,17wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2DETMER DOMINIK 556 13,54wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4BRZOZOWSKI ADAM 248 6,04wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców "FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU BYDGOSKIEGO"1CZARCZYŃSKI KRZYSZTOF 534 13,01wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców "FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU BYDGOSKIEGO"2FRYSZKE MARIAN 474 11,54wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3PŁOTKOWSKA MARIA 467 9,00wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5TAŃSKI SŁAWOMIR STANISŁAW606 11,67wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDOWY KOMITET WYBORCZY4OSKWAREK WOJCIECH WALENTY484 9,32wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców "FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU BYDGOSKIEGO"1MAJEK STANISŁAWA BOŻENA335 6,45wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1MAZUR ZDZISŁAW JAN382 8,44wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców "FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU BYDGOSKIEGO"2KRASOWSKI KAZIMIERZ 704 15,55wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców "FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU BYDGOSKIEGO"5WOJNOWSKA MAŁGORZATA 473 10,45wybrano większością głosów
Okręg nr 52 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1KAŹMIERCZAK WIESŁAWA HELENA460 9,78wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5BAUMGART HENRYK 218 4,63wybrano większością głosów
Okręg nr 59 Komitet Wyborczy Wyborców "FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU BYDGOSKIEGO"1BAUZA BOŻENA BERNARDYNA300 6,38wybrano większością głosów
Okręg nr 59 Komitet Wyborczy Wyborców "FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU BYDGOSKIEGO"2BUŚ STANISŁAW JÓZEF510 10,84wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska