Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. kujawsko-pomorskie » Pow. aleksandrowski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 198883925 39,6939143608 92,1840TAK
Okręg nr 289474647 51,9446284344 93,8630TAK
Okręg nr 373524302 58,5143023903 90,7330TAK
Okręg nr 477263724 48,2037193371 90,6430TAK
Okręg nr 593985183 55,1551784581 88,4740TAK
Suma w skali powiatu433112178150,29217411980791,10170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej591 2,98 12,900
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3669 18,52 18,522
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego7876 39,76 39,769
8 - Komitet Wyborczy Kujawska Inicjatywa Samorządowa5658 28,57 28,576
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Radni Dla Wyborców - 20021166 5,89 10,300
10 - Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów180 0,91 4,140
11 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin364 1,84 8,380
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Ponad Układami Ciechociniacy Solidni Aktywni303 1,53 6,980
Suma w skali powiatu19807100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
2,98% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
18,52% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
39,76% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
28,57% Komitet Wyborczy Kujawska Inicjatywa Samorządowa
5,89% Komitet Wyborczy Wyborców Radni Dla Wyborców - 2002
1,84% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1,53% Komitet Wyborczy Wyborców Ponad Układami Ciechociniacy Solidni Aktywni
0,91% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
11,76% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
52,94% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
35,29% Komitet Wyborczy Kujawska Inicjatywa Samorządowa
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF 297 8,23wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2CIEŚLA ANDRZEJ 345 9,56wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego6HAŁAS JERZY 294 8,15wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Kujawska Inicjatywa Samorządowa1DOBROWOLSKI WIESŁAW 207 5,74wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1DZIERŻEWICZ LESZEK 1036 23,85wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2WIŚNIEWSKI JAN 210 4,83wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3MODRZEJEWSKI MAREK PIOTR537 12,36wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1CHMIELEWSKI JANUSZ STANISŁAW874 22,39wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4ZABŁOCKI PIOTR RYSZARD456 11,68wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Kujawska Inicjatywa Samorządowa1DERĘGOWSKI MAREK 402 10,30wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1GÓRALSKI JÓZEF 291 8,63wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Kujawska Inicjatywa Samorządowa1KOŚCIERZYŃSKI JAN ANDRZEJ485 14,39wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Kujawska Inicjatywa Samorządowa6FALIGOWSKI ANDRZEJ JANUSZ296 8,78wybrano większością głosów
Okręg nr 56 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1ROGIEWICZ WALERIAN 376 8,21wybrano większością głosów
Okręg nr 56 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3MAŃKOWSKI JAN MIKOŁAJ506 11,05wybrano większością głosów
Okręg nr 58 Komitet Wyborczy Kujawska Inicjatywa Samorządowa1WOCHNA DARIUSZ BOGDAN660 14,41wybrano większością głosów
Okręg nr 58 Komitet Wyborczy Kujawska Inicjatywa Samorządowa2ŁYCZAK JÓZEF MIKOŁAJ243 5,30wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska