Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat lubański, województwo dolnośląskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. dolnośląskie » Pow. lubański
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1136257274 53,3972686643 91,4050TAK
Okręg nr 2136276659 48,8766565963 89,5950TAK
Okręg nr 3189697860 41,4478417324 93,4170TAK
Suma w skali powiatu462212179347,15217651993091,57170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2645 13,27 13,272
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7559 37,93 37,939
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1167 5,86 5,860
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Komitet Wyborców POWIAT 20024360 21,88 21,883
9 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1581 7,93 7,931
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Lubańska Platforma Samorządowa2408 12,08 12,082
11 - Komitet Wyborczy Wyborców BEZROBOTNI - LUBAŃ SKOB210 1,05 2,870
Suma w skali powiatu19930100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
13,27% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
37,93% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
5,86% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
21,88% Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Komitet Wyborców POWIAT 2002
7,93% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
12,08% Komitet Wyborczy Wyborców Lubańska Platforma Samorządowa
1,05% Komitet Wyborczy Wyborców BEZROBOTNI - LUBAŃ SKOB
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
11,76% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
52,94% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
17,65% Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Komitet Wyborców POWIAT 2002
5,88% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
11,76% Komitet Wyborczy Wyborców Lubańska Platforma Samorządowa
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1GRAJEWSKA-HARAPIN URSZULA 623 9,38wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2MAROŃ ZBIGNIEW TADEUSZ275 4,14wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5STASIK WIESŁAWA ELŻBIETA552 8,31wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Komitet Wyborców POWIAT 20026STRAŻNIK KRZYSZTOF TADEUSZ277 4,17wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Lubańska Platforma Samorządowa2GŁOWACZ STANISŁAW FRANCISZEK325 4,89wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej4HERCUŃ ZBIGNIEW 311 5,22wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1LEŚKO LESZEK WŁODZIMIERZ944 15,83wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2CICHOŃ DARIUSZ HENRYK265 4,44wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4SZWEDKO LESŁAW 289 4,85wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Komitet Wyborców POWIAT 20022MATKOWSKI STANISŁAW 295 4,95wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1WÓJCIK HENRYK 805 10,99wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2ŻEŁABOWSKI LUCJAN 433 5,91wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5KOŃCZYK EUGENIUSZ 248 3,39wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy14GUT-TWARDOWSKA MAŁGORZATA 243 3,32wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Komitet Wyborców POWIAT 200211KOMENDZIŃSKI ROBERT MICHAŁ267 3,65wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1SKOWROŃSKI JANUSZ PIOTR383 5,23wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców Lubańska Platforma Samorządowa2PRZYTULSKA ANNA URSZULA204 2,79wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska