Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. dolnośląskie » Pow. kamiennogórski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1181299206 50,7891638174 89,2180TAK
Okręg nr 2101725659 55,6356545043 89,1950TAK
Okręg nr 395314376 45,9143713944 90,2340TAK
Suma w skali powiatu378321924150,86191881716189,44170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4342 25,30 25,305
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1057 6,16 6,161
8 - Komitet Wyborczy Wyborców DEMOKRATYCZNY RUCH SAMORZĄDOWY911 5,31 6,890
9 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Regionalnego "DIALOG"4968 28,95 28,956
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie3517 20,49 20,494
11 - Komitet Wyborczy KOALICYJNEGO STOWARZYSZENIA PRAWICY1550 9,03 12,791
12 - Komitet Wyborczy Wyborców PRAWA i SAMORZĄDNA KAMIENNA GÓRA816 4,75 9,980
Suma w skali powiatu17161100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
25,30% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
6,16% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5,31% Komitet Wyborczy Wyborców DEMOKRATYCZNY RUCH SAMORZĄDOWY
28,95% Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Regionalnego "DIALOG"
20,49% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie
9,03% Komitet Wyborczy KOALICYJNEGO STOWARZYSZENIA PRAWICY
4,75% Komitet Wyborczy Wyborców PRAWA i SAMORZĄDNA KAMIENNA GÓRA
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
29,41% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
5,88% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
35,29% Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Regionalnego "DIALOG"
23,53% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie
5,88% Komitet Wyborczy KOALICYJNEGO STOWARZYSZENIA PRAWICY
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ŚWIĄTEK KRZYSZTOF JÓZEF599 7,33wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5LORENCIK CZESŁAW JAN235 2,87wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7SŁAWATYNIEC ARTUR JANUSZ222 2,72wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Regionalnego "DIALOG"1KRUCZEK MAREK 260 3,18wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Regionalnego "DIALOG"2DAŃCZAK MAREK 235 2,87wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie1MACHAJ URSZULA 360 4,40wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie11KRZYSZKOWSKI JANUSZ 535 6,55wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy KOALICYJNEGO STOWARZYSZENIA PRAWICY3KRAJEWSKI WŁODZIMIERZ 432 5,29wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1DUBIEL JULITA MARIA270 5,35wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Regionalnego "DIALOG"1KACHNIARZ MARIAN 740 14,67wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Regionalnego "DIALOG"2WRZYSZCZ MARIA 372 7,38wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Regionalnego "DIALOG"5RESPONDEK WŁODZIMIERZ 273 5,41wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie1BEDNAREK ZBIGNIEW 363 7,20wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5WIATR RYSZARD 177 4,49wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1KOTLARZ KRZYSZTOF 375 9,51wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Regionalnego "DIALOG"1WALKA FRANCISZEK 534 13,54wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie2KRYSTYNIAK MAREK TADEUSZ224 5,68wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska