Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat jaworski, województwo dolnośląskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. dolnośląskie » Pow. jaworski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1198259132 46,0691038395 92,2280TAK
Okręg nr 289114734 53,1347314387 92,7340TAK
Okręg nr 3131007044 53,7770356153 87,4650TAK
Suma w skali powiatu418362091049,98208691893590,73170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej428 2,26 9,760
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6605 34,88 34,888
8 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin690 3,64 5,400
9 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE PRAWICY4799 25,34 25,344
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "OPOKA"4219 22,28 22,285
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Obywatelska Jawor Plus783 4,14 9,330
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "NIEZALEŻNI"493 2,60 8,010
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Samorządność"918 4,85 10,940
Suma w skali powiatu18935100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
2,26% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
34,88% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
3,64% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
25,34% Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE PRAWICY
22,28% Komitet Wyborczy Wyborców "OPOKA"
4,14% Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Obywatelska Jawor Plus
2,60% Komitet Wyborczy Wyborców "NIEZALEŻNI"
4,85% Komitet Wyborczy Wyborców "Prawo i Samorządność"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
47,06% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
23,53% Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE PRAWICY
29,41% Komitet Wyborczy Wyborców "OPOKA"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ZIELIŃSKI MAREK 412 4,91wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2RADZIO JERZY 814 9,70wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy12MAKUCH SŁAWOMIR 163 1,94wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy16KONIAK TADEUSZ 296 3,53wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE PRAWICY3NOWOCIEŃ ZDZISŁAW 309 3,68wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE PRAWICY6LEMAŃSKA JANINA 201 2,39wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców "OPOKA"1NOWORÓL JÓZEF 215 2,56wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców "OPOKA"5CYRANKOWSKI WOJCIECH 181 2,16wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2ROMAN JULITA HALINA644 14,68wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7LESZCZYŃSKI STANISŁAW 428 9,76wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE PRAWICY1ANDRZEJEWSKI BRONISŁAW 632 14,41wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców "OPOKA"1WROŃSKI JAROSŁAW STANISŁAW396 9,03wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1JAROSIŃSKI JAN FRANCISZEK385 6,26wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3STĘPNIAK MARIUSZ TADEUSZ393 6,39wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE PRAWICY2PRZYCHODZEŃ ZBIGNIEW TEOFIL405 6,58wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców "OPOKA"1SKWARK EDWARD ADAM322 5,23wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców "OPOKA"6OLCHÓWKA PIOTR JAN364 5,92wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska