Wybory do rad powiatów: kandydaci na radnych wg płci i wieku
Powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. świętokrzyskie » Pow. sandomierski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady powiatu na poziomie powiatu
Dane statystyczne o wybranych radnych rady powiatu na poziomie powiatu

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 30117,38436,36763,64
30-3496,04444,44555,56
35-391610,74318,751381,25
40-442214,77940,911359,09
45-492718,12725,932074,07
50-595134,231223,533976,47
60-69138,72215,381184,62
70 i więcej00,0000,0000,00
Ogółem w skali województwa149100,004127,5210872,48


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
7,38% poniżej 30
6,04% 30-34
10,74% 35-39
14,77% 40-44
18,12% 45-49
34,23% 50-59
8,72% 60-69
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska