Wybory do rad powiatów: kandydaci na radnych wg płci i wieku
Powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. świętokrzyskie » Pow. ostrowiecki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady powiatu na poziomie powiatu
Dane statystyczne o wybranych radnych rady powiatu na poziomie powiatu

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 30249,56520,831979,17
30-3483,19225,00675,00
35-393313,15824,242575,76
40-443313,151133,332266,67
45-494919,521020,413979,59
50-598232,673036,595263,41
60-69166,3716,251593,75
70 i więcej62,3900,006100,00
Ogółem w skali województwa251100,006726,6918473,31


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
9,56% poniżej 30
3,19% 30-34
13,15% 35-39
13,15% 40-44
19,52% 45-49
32,67% 50-59
6,37% 60-69
2,39% 70 i więcej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska