Wybory do rad powiatów: kandydaci na radnych wg płci i wieku
Powiat opatowski, województwo świętokrzyskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. świętokrzyskie » Pow. opatowski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady powiatu na poziomie powiatu
Dane statystyczne o wybranych radnych rady powiatu na poziomie powiatu

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 3096,47333,33666,67
30-3453,60120,00480,00
35-391913,67631,581368,42
40-441913,67526,321473,68
45-492820,14932,141967,86
50-594532,371022,223577,78
60-69139,3517,691292,31
70 i więcej10,7200,001100,00
Ogółem w skali województwa139100,003525,1810474,82


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
6,47% poniżej 30
3,60% 30-34
13,67% 35-39
13,67% 40-44
20,14% 45-49
32,37% 50-59
9,35% 60-69
0,72% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska