Wybory do rad powiatów: kandydaci na radnych wg płci i wieku
Powiat konecki, województwo świętokrzyskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. świętokrzyskie » Pow. konecki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady powiatu na poziomie powiatu
Dane statystyczne o wybranych radnych rady powiatu na poziomie powiatu

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 30146,39214,291285,71
30-34146,39321,431178,57
35-392712,33829,631970,37
40-443716,891129,732670,27
45-493917,81923,083076,92
50-597534,251520,006080,00
60-69104,57110,00990,00
70 i więcej31,3700,003100,00
Ogółem w skali województwa219100,004922,3717077,63


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
6,39% poniżej 30
6,39% 30-34
12,33% 35-39
16,89% 40-44
17,81% 45-49
34,25% 50-59
4,57% 60-69
1,37% 70 i więcej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska