Wybory do rad powiatów: kandydaci na radnych wg płci i wieku
Powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. świętokrzyskie » Pow. kazimierski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady powiatu na poziomie powiatu
Dane statystyczne o wybranych radnych rady powiatu na poziomie powiatu

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 302311,86939,131460,87
30-34136,70323,081076,92
35-392211,34522,731777,27
40-444623,71919,573780,43
45-492613,40415,382284,62
50-593920,10512,823487,18
60-69189,28211,111688,89
70 i więcej73,6100,007100,00
Ogółem w skali województwa194100,003719,0715780,93


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
11,86% poniżej 30
6,70% 30-34
11,34% 35-39
23,71% 40-44
13,40% 45-49
20,10% 50-59
9,28% 60-69
3,61% 70 i więcej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska