Wybory do rad powiatów: kandydaci na radnych wg płci i wieku
Powiat gdański, województwo pomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. pomorskie » Pow. gdański
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady powiatu na poziomie powiatu
Dane statystyczne o wybranych radnych rady powiatu na poziomie powiatu

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 30139,92215,381184,62
30-3432,2900,003100,00
35-39107,63220,00880,00
40-442619,85623,082076,92
45-492922,14413,792586,21
50-594030,531435,002665,00
60-6986,11225,00675,00
70 i więcej21,5300,002100,00
Ogółem w skali województwa131100,003022,9010177,10


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
9,92% poniżej 30
2,29% 30-34
7,63% 35-39
19,85% 40-44
22,14% 45-49
30,53% 50-59
6,11% 60-69
1,53% 70 i więcej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska