Wybory do rad powiatów: kandydaci na radnych wg płci i wieku
Powiat niżański, województwo podkarpackie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. podkarpackie » Pow. niżański
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady powiatu na poziomie powiatu
Dane statystyczne o wybranych radnych rady powiatu na poziomie powiatu

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 30116,08327,27872,73
30-34137,18538,46861,54
35-393117,13516,132683,87
40-444122,65921,953278,05
45-492916,02413,792586,21
50-593619,89616,673083,33
60-692011,05210,001890,00
70 i więcej00,0000,0000,00
Ogółem w skali województwa181100,003418,7814781,22


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
6,08% poniżej 30
7,18% 30-34
17,13% 35-39
22,65% 40-44
16,02% 45-49
19,89% 50-59
11,05% 60-69
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska