Wybory do rad powiatów: kandydaci na radnych wg płci i wieku
Powiat brzeski, województwo opolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. opolskie » Pow. brzeski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady powiatu na poziomie powiatu
Dane statystyczne o wybranych radnych rady powiatu na poziomie powiatu

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 30125,45650,00650,00
30-34177,73423,531376,47
35-392511,361248,001352,00
40-444219,091535,712764,29
45-494721,361225,533574,47
50-596228,181219,355080,65
60-69135,91215,381184,62
70 i więcej20,9100,002100,00
Ogółem w skali województwa220100,006328,6415771,36


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
5,45% poniżej 30
7,73% 30-34
11,36% 35-39
19,09% 40-44
21,36% 45-49
28,18% 50-59
5,91% 60-69
0,91% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska