Wybory do rad powiatów: kandydaci na radnych wg płci i wieku
Powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. mazowieckie » Pow. szydłowiecki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady powiatu na poziomie powiatu
Dane statystyczne o wybranych radnych rady powiatu na poziomie powiatu

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 30115,26436,36763,64
30-34115,26545,45654,55
35-392411,48937,501562,50
40-443818,181436,842463,16
45-494220,10819,053480,95
50-596832,542536,764363,24
60-69136,22323,081076,92
70 i więcej20,9600,002100,00
Ogółem w skali województwa209100,006832,5414167,46


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
5,26% poniżej 30
5,26% 30-34
11,48% 35-39
18,18% 40-44
20,10% 45-49
32,54% 50-59
6,22% 60-69
0,96% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska