Wybory do rad powiatów: kandydaci na radnych wg płci i wieku
Powiat zielonogórski, województwo lubuskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. lubuskie » Pow. zielonogórski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady powiatu na poziomie powiatu
Dane statystyczne o wybranych radnych rady powiatu na poziomie powiatu

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 30167,84637,501062,50
30-34115,3919,091090,91
35-39178,33317,651482,35
40-444220,591740,482559,52
45-494421,57818,183681,82
50-595426,471222,224277,78
60-69188,82527,781372,22
70 i więcej20,9800,002100,00
Ogółem w skali województwa204100,005225,4915274,51


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
7,84% poniżej 30
5,39% 30-34
8,33% 35-39
20,59% 40-44
21,57% 45-49
26,47% 50-59
8,82% 60-69
0,98% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska