Wybory do rad powiatów: kandydaci na radnych wg płci i wieku
Powiat krasnostawski, województwo lubelskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. lubelskie » Pow. krasnostawski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady powiatu na poziomie powiatu
Dane statystyczne o wybranych radnych rady powiatu na poziomie powiatu

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 30115,02327,27872,73
30-3462,74466,67233,33
35-392210,05940,911359,09
40-444018,261537,502562,50
45-494319,63818,603581,40
50-597936,071518,996481,01
60-69156,8516,671493,33
70 i więcej31,3700,003100,00
Ogółem w skali województwa219100,005525,1116474,89


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
5,02% poniżej 30
2,74% 30-34
10,05% 35-39
18,26% 40-44
19,63% 45-49
36,07% 50-59
6,85% 60-69
1,37% 70 i więcej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska