Wybory do rad powiatów: kandydaci na radnych wg płci i wieku
Powiat janowski, województwo lubelskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. lubelskie » Pow. janowski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady powiatu na poziomie powiatu
Dane statystyczne o wybranych radnych rady powiatu na poziomie powiatu

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 30105,65110,00990,00
30-34147,91321,431178,57
35-393016,95516,672583,33
40-443318,6413,033296,97
45-493720,901027,032772,97
50-594223,7324,764095,24
60-69105,65220,00880,00
70 i więcej10,5600,001100,00
Ogółem w skali województwa177100,002413,5615386,44


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
5,65% poniżej 30
7,91% 30-34
16,95% 35-39
18,64% 40-44
20,90% 45-49
23,73% 50-59
5,65% 60-69
0,56% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska