Wybory do rad gmin: radni wg płci i wieku
Województwo mazowieckie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Radni wg płci i wieku » Woj. mazowieckie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach na radnych do rad gmin na poziomie województwa
Dane statystyczne o wybranych wójtach/burmistrzach/prezydentach miast na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba radnych
% radnych
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 302535,123313,0422086,96
30-343507,095816,5729283,43
35-3968513,8711817,2356782,77
40-44105621,3819818,7585881,25
45-49108521,9624022,1284577,88
50-59120024,2923719,7596380,25
60-692885,833411,8125488,19
70 i więcej230,4714,352295,65
Ogółem w skali wojewodztwa4940100,0091918,60402181,40


% radnych płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy radnych z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie radnych
5,12% poniżej 30
7,09% 30-34
13,87% 35-39
21,38% 40-44
21,96% 45-49
24,29% 50-59
5,83% 60-69
0,47% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska