Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Gołańcz, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. wielkopolskie » Pow. wągrowiecki » Gm. Gołańcz
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 11301785 60,34782752 96,1630TAK
Okręg nr 2512310 60,55310302 97,4210TAK
Okręg nr 31266820 64,77820795 96,9530TAK
Okręg nr 4446263 58,97263251 95,4410TAK
Okręg nr 5334183 54,79183175 95,6310TAK
Okręg nr 6463277 59,83277275 99,2810TAK
Okręg nr 7367291 79,29291287 98,6310TAK
Okręg nr 8283155 54,77155152 98,0610TAK
Okręg nr 9446307 68,83307296 96,4210TAK
Okręg nr 10485282 58,14282277 98,2310TAK
Okręg nr 11376215 57,18215209 97,2110TAK
Suma w skali gminy6279388861,923885377197,07150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra Ostojskiego6
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota i Praca"1
10 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Samorządność Wągrowiecka 2000"3
11 - Komitet Wyborczy Stronnictwo Demokratyczne0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależność"3
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Wojciech Kalka0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Skokowskiego0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców - Jerzy Kozłowski0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Dzięciołowskiego0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "BANKOWCY"0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Eligiusza Kledzika0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Krystyny Wachowiak Łochowicz0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców - Majka Zdzisław0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Czesława Kazimiera Białachowska0
15 - Komitet Wyborczy Wyborców Angeliki Kamińskiej0
15 - Komitet Wyborczy Wyborców Waldemara Konwińskiego0
16 - Komitet Wyborczy Wyborców Bogumiły Marii Janasiewicz0
16 - Komitet Wyborczy Wyborców Ewy Kemnitz0
17 - Komitet Wyborczy Wyborców Marii Czajkowskiej0
18 - Komitet Wyborczy Wyborców Nowak Eugeniusz0
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
6,67% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
6,67% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
40,00% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra Ostojskiego
6,67% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota i Praca"
20,00% 10 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Samorządność Wągrowiecka 2000"
20,00% 12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależność"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra OstojskiegoOkręg nr 12HAŃCZUK EUGENIUSZ 236 31,38wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Samorządność Wągrowiecka 2000"Okręg nr 11DOMAGALSKI JACEK 155 20,61wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależność"Okręg nr 13ZIELIŃSKI TOMASZ 158 21,01wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota i Praca"Okręg nr 21ROŻEK TOMASZ 171 56,62wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 31BRZEZIŃSKI KAROL SEWERYN121 15,22wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Samorządność Wągrowiecka 2000"Okręg nr 32MACIASZEK SŁAWOMIR 156 19,62wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależność"Okręg nr 33NOWAK ZDZISŁAW 207 26,04wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależność"Okręg nr 41ZABŁOCKI SŁAWOMIR 82 32,67wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra OstojskiegoOkręg nr 51SZALA JERZY WŁADYSŁAW53 30,29wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra OstojskiegoOkręg nr 61ZAWAL JAROSŁAW JAN152 55,27wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra OstojskiegoOkręg nr 71FRIESKE JÓZEF 160 55,75wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Samorządność Wągrowiecka 2000"Okręg nr 81FRĄCKOWIAK MIROSŁAW 121 79,61wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra OstojskiegoOkręg nr 91JASIŃSKI PIOTR PAWEŁ90 30,41wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra OstojskiegoOkręg nr 101BIELECKI JAN MATEUSZ127 45,85wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 111SULIŃSKI WITOLD STANISŁAW58 27,75wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska