Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. wielkopolskie » Pow. słupecki » Gm. Strzałkowo
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 118441038 56,291032967 93,7040TAK
Okręg nr 218291023 55,931023961 93,9440TAK
Okręg nr 3959495 51,62495478 96,5720TAK
Okręg nr 41309681 52,02681658 96,6230TAK
Okręg nr 51118503 44,99501474 94,6120TAK
Suma w skali gminy7059374052,983732353894,80150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządni 2002"0
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Gminy Strzałkowo - Ziemi Strzałkowskiej1
10 - Komitet Wyborczy Wyborców - "Niezależni"0
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Kandydaci Niezależni"7
12 - Komitet Wyborczy Wyboców Pani Anny Bernardety Dombrowskiej0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kasprzyka1
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Artura Andrzeja Cygana1
15 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnych - "Sobonia"0
16 - Komitet Wyborczy Wyborców Jadwigi Banasik0
17 - Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólna Sprawa"0
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
33,33% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
6,67% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Gminy Strzałkowo - Ziemi Strzałkowskiej
46,67% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Kandydaci Niezależni"
6,67% 13 - Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kasprzyka
6,67% 14 - Komitet Wyborczy Wyborców Artura Andrzeja Cygana
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 11JAŁOSZYŃSKA EWA MARIA208 21,51wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Kandydaci Niezależni"Okręg nr 11PAZDERSKI WOJCIECH 190 19,65wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Kandydaci Niezależni"Okręg nr 12KOWALSKI PIOTR PAWEŁ211 21,82wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Kandydaci Niezależni"Okręg nr 14ŚMIDOWICZ STEFAN 194 20,06wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 21MUSIELAK WŁODZIMIERZ 262 27,26wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Kandydaci Niezależni"Okręg nr 21JANASZAK MARIAN 470 48,91wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Kandydaci Niezależni"Okręg nr 23CHMIEL MARIA MAGDALENA180 18,73wybrano większością głosów
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Artura Andrzeja CyganaOkręg nr 21CYGAN ARTUR ANDRZEJ258 26,85wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Kandydaci Niezależni"Okręg nr 32PRZYBYŁA EUGENIUSZ 252 52,72wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja KasprzykaOkręg nr 31KASPRZYK ANDRZEJ 201 42,05wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 43PAWLAK KAZIMIERZ 112 17,02wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Gminy Strzałkowo - Ziemi StrzałkowskiejOkręg nr 41GIERSZEWSKI JAN STANISŁAW182 27,66wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Kandydaci Niezależni"Okręg nr 42MACIEJEWSKA IRENA ELŻBIETA143 21,73wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 51GÓRSKA AGNIESZKA 93 19,62wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 52GŁODKOWSKI OLECH MACIEJ110 23,21wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska